Tel. 24h/7: 693 503 720

Umowy telekomunikacyjne i konta w internecie – co z nimi zrobić po śmierci bliskiej osoby?

konta w internecie po śmierci

Telefon w abonamencie, umowa z operatorem telewizji cyfrowej, profil w serwisie internetowym… Zastanawiasz się, co zrobić z tymi rzeczami, kiedy Twojego bliskiego nie ma już wśród nas, ale wciąż „istnieje” w sieci? Gdy odwiedzisz zakład pogrzebowy i zlecisz organizację pochówku, najczęściej pozostaje jeszcze uporządkowanie wielu spraw pozostawionych przez zmarłą osobę. Sprawdź, jak zamknąć konta i rozwiązać umowy, by nie narażać się na dodatkowe koszty.

Telewizja, telefon komórkowy, internet – postępowanie w przypadku zgonu

Umowa o świadczenie usług na telefon, telewizję czy internet jest dokumentem, do którego zgodnie z prawem stosuje się przepisy o umowie zlecenia. Zanim skontaktujesz się z operatorem, warto dokładnie przeczytać jej treść. Jeśli wskazano w niej, że wraz z chwilą śmierci abonenta kontrakt wygasa, wówczas wystarczy, że poinformujesz o tym fakcie najbliższą placówkę.

Nieco inaczej jest w sytuacji, kiedy w umowie nie ma zapisu na ten temat. Wtedy stosowane są ogólne przepisy, na których mocy spadkobierca może rozwiązać umowę poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu kontraktu z zachowaniem okresu wypowiedzenia przewidzianego w umowie (zazwyczaj wynosi on 30 dni). Jeśli umowa nie precyzuje tego terminu, wtedy może zostać rozwiązana przez spadkobiercę w każdym czasie. Musisz jednak pamiętać, że operator może poprosić Cię o zwrot wydatków, które firma poniosła w celu wykonania powierzonego zlecenia.

Co z kontem w banku i kartą kredytową zmarłego?

W sytuacji, kiedy krewny dysponował kartą kredytową, fakt jego śmierci należy jak najszybciej zgłosić w banku. Placówka poprosi Cię o dostarczenie skróconego odpisu aktu zgonu. Po otrzymaniu zgłoszenia o zgonie karta zostanie zablokowana, a umowa rozwiązana. Jeśli chodzi o konto w banku, wypłata zgromadzonych na nim środków może nastąpić wyłącznie na rzecz spadkobierców. W tym celu konieczne jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego nabycie spadku lub poświadczenie dziedziczenia.

Likwidacja kont w sieci – o czym warto wiedzieć?

Po dopełnieniu formalności z operatorem telewizji i telefonii pozostaje jeszcze zająć się kontami zmarłego pozostawionymi w internecie. Większość portali internetowych w przypadku śmierci właściciela profilu daje możliwość ich usunięcia. W tym celu wystarczy wypełnić stosowny wniosek i załączyć dokument potwierdzający pokrewieństwo wraz z aktem zgonu. Alternatywą dla całkowitej likwidacji konta jest pozostawienie go ze statusem „In Memoriam”. Taką opcję daje między innymi Facebook. Podobne zasady obowiązują, jeśli chodzi o pocztę elektroniczną. By zamknąć skrzynkę po zmarłej osobie, konieczne jest przesłanie odpowiedniego formularza z dołączonym aktem zgonu.

Uhonoruj pamięć o bliskiej osobie w wyjątkowy sposób

Z myślą o tych, którzy stracili bliską osobę i potrzebują pomocy w przekazaniu informacji o jej śmierci, stworzono strony upamiętniające. Za pomocą tego rodzaju serwisów można dzielić się wspomnieniami, zdjęciami i filmami. Zakład MPUK Sp. z o.o. zajmuje się profesjonalną obsługą pochówków, świadcząc kompleksowe usługi pogrzebowe na terenie całej Warszawy. Punkty są zlokalizowane w różnych dzielnicach Warszawy (Śródmieście, Wola, Bielany, Żoliborz, Mokotów, Targówek), dlatego można nas odwiedzić w dowolnej części miasta. Poza przygotowaniem ceremonii pogrzebowej pomagamy w wywieszeniu klepsydr, organizacji konsolacji, a także w wydruku pamiątkowych obrazków dla osób biorących udział w ostatnim pożegnaniu zmarłego.

znicz nagrobny