Tel. 24h/7: 693 503 720

Zakład pogrzebowy Wola

MPUK Warszawa Wola

MPUK Sp. z o.o. to znany i ceniony w Warszawie zakład pogrzebowy, którego jedno z biur znajduje się na Woli przy ul. Redutowej 25.

Pracownicy firmy zawsze spieszą z pomocą osobom, które oczekują wsparcia w przygotowaniu ceremonii pogrzebowej. Pogrzeby każdego rodzaju organizowane są na wszystkich cmentarzach w Stolicy i jej okolicach. Rodziny w żałobie mogą liczyć także na wsparcie w kwestiach dopełnienia formalności urzędowych.

Zgłoszenia zleceń na odbiór ciała zmarłego i jego transport do chłodni przyjmowane są przez całą dobę pod numerami telefonów zakładu pogrzebowego: 22 836 16 69 oraz 693 503 720.

Warszawa Wola

Dom pogrzebowy Warszawa Wola

Personel Domu Pogrzebowego MPUK Warszawa Wola, odznacza się nie tylko najwyższymi kwalifikacjami, ale i wielką kulturą osobistą i empatią. Rodziny otrzymują odpowiedzi na wszelkie pytania i niejasności związane z organizacją i przebiegiem ceremonii pogrzebowej, jak i zwykłą ludzką życzliwość i towarzyszenie w tych trudnych momentach.

Zakład Pogrzebowy MPUK na Woli otrzymuje równie często prośby o zorganizowanie tradycyjnych ceremonii pogrzebowych z trumną, jak i kremacyjnych z urną. Niezależnie od rodzaju oraz od kosztów pogrzebu, uroczystość żałobna zawsze jest podniosła i godna. Wszelkich ustaleń można dokonać, odwiedzając nasze biuro przy ul. Redutowej 25 na Woli.

Usługi pogrzebowe na Woli

Zakład Pogrzebowy MPUK Sp. z o.o. oferuje mieszkańcom Woli i innych dzielnic Warszawy następujące usługi pogrzebowe:

 • przygotowanie ceremonii pogrzebowych każdego typu
 • kremacje
 • pogrzeby świeckie
 • pogrzeby państwowe, wojskowe i inne o charakterze specjalnym
 • pogrzeby dzieci nienarodzonych
 • pomoc w kwestiach formalności urzędowych
 • przewozy zmarłych z miejsca zgonu do zakładowej chłodni
 • przewozy zmarłych na terenie Polski
 • transport dla uczestników pogrzebu
 • akcesoria pogrzebowe – w tym trumny i urny
 • zabiegi tanatokosmetyczne i przygotowanie ciała zmarłego do pochówku
 • tanatopraksja (balsamacja)
 • oprawa muzyczna pogrzebu
 • nekrologi i klepsydry oraz inne formy informacji o pogrzebie
 • tabliczki
 • usługi florystyczne – kwiaty z dowozem na cmentarz
 • usługa opieki nad grobami
 • ekshumacje
 • nagrobki i krzyże – sprzedaż i montaż

Cmentarze na Woli

Wśród cmentarzy na warszawskiej Woli, na których MPUK Sp. z o.o. najczęściej organizuje pogrzeby, należy wymienić:

 • Cmentarz Powązkowski (Stare Powązki) – ul. Powązkowska 14
 • Cmentarz Wolski – przy ul. Wolskiej 180/182.

Obie te nekropolie znajdują się pod zarządem Kurii Metropolitarnej Warszawskiej. Informacje na temat pochówków na Cmentarzu Powązkowskim można uzyskać pod numerem telefonu 22 838 55 25. Kontakt w sprawie pogrzebów na Cmentarzu Wolskim możliwy jest pod numerem 22 836 83 47.