Tel. 24h/7: 693 503 720

Pogrzeby świeckie

świecki pogrzeb

Pogrzeby świeckie, w porównaniu do pogrzebów wyznaniowych, stanowią mniej popularną formę pochówku, ale odnotowuje się coraz większe zainteresowanie tym rodzajem ostatniego pożegnania. Pogrzeb zawsze jest wyjątkowym, niepowtarzalnym wydarzeniem, które na zawsze pozostanie w pamięci, dlatego ważne jest, aby odbyło się zgodnie z wolą zmarłego oraz wyborem rodziny.

Najważniejszą różnicą między pogrzebem religijnym a świeckim jest fakt, że nie bierze w nim udziału osoba duchowna a także brak jest symboli religijnych. Pogrzeb świecki jest dedykowany głównie osobom niewierzącym lub tym, którzy nie życzą sobie obecności duchownego podczas ceremonii pożegnania.

Mistrz Ceremonii Pogrzebowej

Pogrzebom świeckim przewodniczy zazwyczaj Mistrz Ceremonii Pogrzebowej. Po wcześniejszych konsultacjach z rodziną, tworzy on plan przebiegu uroczystości oraz spersonalizowaną mowę pożegnalną, w której znaczące miejsce zajmuje przybliżenie uczestnikom pogrzebu sylwetki osoby zmarłej. Często Mistrz Ceremonii Pogrzebowej wygłasza też mowę.

mowa pogrzebowa

Wybór pogrzebu świeckiego nie wymaga dodatkowych formalności. Aby zorganizować tego typu ceremonię, wystarczy zgłosić takie życzenie w zakładzie pogrzebowym, potwierdzając jednocześnie pragnienie obecności Mistrza Ceremonii Pogrzebowych.

Nasz zakład pogrzebowy MPUK Sp. z o.o. podejmuje wszelkie wysiłki, aby spełnić oczekiwania rodziny zmarłego. Współpracujemy z najlepszymi Mistrzami Ceremonii, dzięki czemu mamy pewność, że uroczystość przebiegnie zawsze zgodnie z oczekiwaniami rodziny i znajomych.

Wszystkie ceremonie przygotowane przez naszą firmę pogrzebową w Warszawie są organizowane z pełnym szacunkiem dla zmarłego oraz uczuć najbliższych i dostosowane do możliwości finansowych rodziny.