Tel. 24h/7: 693 503 720

Struktura organizacyjna

Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Nakielska 3, 01-106 Warszawa
tel. centr.: (22) 836 66 21 do 23
fax: (22) 836 16 68

Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. posiada dwustopniową strukturę organizacyjną:

 1. Zarząd
 2. Piony funkcjonalne:
  • Dział Marketingu i Usług
  • Dział Obsługi Pogrzebów
  • Dział Finansowo-Księgowy
  • Dział Techniczno Administracyjny i Zaopatrzenia
  • Dział Wyrobów Kwiaciarskich

oraz samodzielne stanowiska.