Formalności

Jakie dokumenty są niezbędne do organizacji pogrzebu?

Śmierć bliskiej osoby wiąże się także z formalnościami. Żeby Ci to ułatwić, przedstawiamy listę dokumentów, które są niezbędne do organizacji pogrzebu:

1. karta zgonu - podstawowy dokument, wydawany przez lekarza,
2. akt zgonu - dokument wystawiany przez Urząd Stanu Cywilnego na podstawie karty zgonu i dowodu osobistego osoby zmarłej,
3. karta ZUS lub ostatni odcinek emerytury lub renty osoby zmarłej,
4. dowód tożsamości
(dowód osobisty lub paszport) osoby zlecającej pogrzeb,
5. akt urodzenia osoby zlecającej pogrzeb w celu ustalenia pokrewieństwa lub powinowactwa z osobą zmarłą.
 

Skontaktuj się z nami i umów się na spotkanie. Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz odwiedzić naszego biura, przedstawiciel MPUK spotka się z Tobą w domu lub innym wskazanym miejscu.

Po przekazaniu niezbędnych dokumentów i podpisaniu stosowanego zaświadczenia przejmiemy wszelkie formalności urzędowe i w zarządach cmentarzy. Na spotkaniu omówimy wspólnie szczegóły dotyczące całego procesu pochówku, abyśmy mogli przygotować odpowiednią ceremonię.

Do zorganizowania pogrzebu niezbędne są:

  • Karta zgonu – dokument stwierdzający zgon wystawiony przez lekarza.

  • Akt zgonu – dokument wydany przez Urząd Stanu Cywilnego.

Akt zgonu uzyskuje się w Urzędzie Stanu Cywilnego. Po upoważnieniu nasi pracownicy mogą zgłosić śmierć i uzyskać akt zgonu. Aby uzyskać akt zgonu, należy przedłożyć w USC:

  • kartę zgonu,

  • dowód tożsamości osoby zmarłej,

  • dowód tożsamości osoby zgłaszającej zgon.

Jeśli okoliczności zgonu były przedmiotem postępowania prokuratury lub policji, dodatkowo należy posiadać pisemne zezwolenie danego organu na pochowanie.

Pomagamy na każdym etapie organizacji pogrzebu!