Formalności

Jakie dokumenty są niezbędne do organizacji pogrzebu?

Śmierć bliskiej osoby wiąże się także z formalnościami. Żeby Ci to ułatwić, przedstawiamy listę dokumentów, które są niezbędne do organizacji pogrzebu:

1. karta zgonu - podstawowy dokument, wydawany przez lekarza,
2. akt zgonu - dokument wystawiany przez Urząd Stanu Cywilnego na podstawie karty zgonu i dowodu osobistego osoby zmarłej,
3. legitymacja ZUS lub ostatni odcinek emerytury lub renty osoby zmarłej, ewentualnie zaświadczenie o odprowadzonych składkach ZUS
4. dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osoby zlecającej pogrzeb,
5. akt urodzenia lub akt małżeństwa osoby zlecającej pogrzeb w celu ustalenia pokrewieństwa lub powinowactwa z osobą zmarłą.
 

Skontaktuj się z nami i umów się na spotkanie. Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz odwiedzić naszego biura, przedstawiciel MPUK spotka się z Tobą w domu lub innym wskazanym miejscu.

Po przekazaniu niezbędnych dokumentów i podpisaniu stosowanego zaświadczenia przejmiemy wszelkie formalności urzędowe i w zarządach cmentarzy. Na spotkaniu omówimy wspólnie szczegóły dotyczące całego procesu pochówku, abyśmy mogli przygotować odpowiednią ceremonię.

Do zorganizowania pogrzebu niezbędne są:

  • Karta zgonu – dokument stwierdzający zgon wystawiony przez lekarza.

  • Akt zgonu – dokument wydany przez Urząd Stanu Cywilnego.

Akt zgonu uzyskuje się w Urzędzie Stanu Cywilnego. Po upoważnieniu nasi pracownicy mogą uzyskać akt zgonu. Aby do otrzymać, należy przedłożyć w USC:

  • kartę zgonu,

  • dowód tożsamości osoby zmarłej,

  • dowód tożsamości osoby zgłaszającej zgon.

Jeśli okoliczności zgonu były przedmiotem postępowania prokuratury lub policji, dodatkowo należy posiadać pisemne zezwolenie danego organu na pochowanie.

Pomagamy na każdym etapie organizacji pogrzebu!