Tel. 24h/7: 693 503 720

Formalności

Jakie dokumenty są niezbędne do organizacji pogrzebu?

Śmierć bliskiej osoby wiąże się także z formalnościami. Żeby to ułatwić, przedstawiamy listę dokumentów, które są niezbędne do organizacji pogrzebu:

 karta zgonu – podstawowy dokument, wydawany przez lekarza,

 akt zgonu – dokument wystawiany przez Urząd Stanu Cywilnego na podstawie karty zgonu i dowodu osobistego osoby zmarłej,

 legitymacja ZUS lub ostatni odcinek emerytury lub renty osoby zmarłej, ewentualnie zaświadczenie o odprowadzonych składkach ZUS

 dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osoby zlecającej pogrzeb,

 akt urodzenia lub akt małżeństwa osoby zlecającej pogrzeb w celu ustalenia pokrewieństwa lub powinowactwa z osobą zmarłą.


Po przekazaniu niezbędnych dokumentów i podpisaniu stosownego zaświadczenia przejmiemy wszelkie formalności urzędowe i w zarządach cmentarzy. Na spotkaniu omówimy wspólnie szczegóły dotyczące całego procesu pochówku, abyśmy mogli przygotować odpowiednią ceremonię.

Jeśli okoliczności zgonu były przedmiotem postępowania prokuratury lub policji, dodatkowo należy posiadać pisemne zezwolenie danego organu na pochowanie.

formalności pogrzebowe

Formalności pogrzebowe

Utrata bliskiej osoby, czy to po długiej chorobie, czy w tragicznych, nagłych okolicznościach, zawsze wiąże się z dużymi emocjami, podczas których ciężko poradzić sobie z kwestiami organizacyjnymi. Nasz profesjonalny zakład pogrzebowy pomaga uporać się ze wszelkimi formalnościami, by odciążyć rodzinę, która powinna ten czas poświęcić na pożegnanie się ze zmarłym. Jednak jest część powinności, z którymi muszą zmierzyć się krewni osoby zmarłej. W pierwszej kolejności powinni wezwać lekarza, o ile śmierć nastąpiła w innym miejscu, niż szpital. Wypełni on kartę zgonu, na której podstawie w Urzędzie Stanu Cywilnego przygotowywany zostanie akt zgonu, który pobrać mogą, członkowie rodziny lub z ich upoważnienia dokona tego nasza Firma.  Do uzyskania dokumentu potrzebny jest dowód osobisty zmarłego lub oświadczenie zawierające jego dane, a w przypadku dzieci odpis aktu urodzenia. Za zaświadczenie nie jest pobierana opłata i, co ważne, wydawane jest ono od ręki. Śmierć osoby, powinna być zgłoszona do odpowiedniego urzędu w ciągu trzech dni, a w przypadku, gdy zmarły odszedł wskutek choroby zakaźnej, o fakcie tym należy poinformować w ciągu 24 godzin.

Organizacja pogrzebu 

Na naszej stronie można znaleźć numery telefonów do kontaktu z nami o każdej porze dnia i nocy, również w święta. Zakład pogrzebowy w profesjonalny sposób przetransportuje ciało zmarłego do chłodni i zajmie się kwestiami dotyczącymi organizacji pochówku. Zapewniamy także kompleksowe wsparcie w zakresie ubiegania się o tzw. zasiłek pogrzebowy. Obecnie wynosi on 4000 zł i pieniądze te można przeznaczyć na organizację pogrzebu. Dodatek jest przyznawany w przypadku śmierci osoby: 

  • która była ubezpieczona w ZUS,
  • pobierającej emeryturę lub rentę,
  • nad którą z różnych powodów została ustanowiona opieka prawna.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która zajęła się i pokryła koszty organizacji uroczystości – należy także oczywiście przedstawić akt zgonu. W przypadku, gdy zabrakło bliskiej osoby gotowej na wypełnienie tych obowiązków, kwota jest wypłacana na przykład gminie, powiatowi, zakładowi pracy, domowi pomocy społecznej  lub innemu podmiotowi, który przejął to zadanie. 

Do uzyskania zasiłku pogrzebowego wymagane jest przedstawienie aktu zgonu, oryginalnych rachunków dotyczących kosztów poniesionych, by zorganizować pogrzeb, lub kopii przelewów potwierdzonych przez bank.

Nasza firma służy wsparciem również w przypadku, gdy zgon nastąpił za granicą. Pomagamy na każdym etapie organizacji pogrzebu.