Tel. 24h/7: 693 503 720

Co zrobić kiedy

poradnik pogrzebowy

Co zrobić kiedy śmierć nastąpiła w domu lub szpitalu?

Śmierć w domu

  • Jeśli do śmierci doszło w domu, pierwszym krokiem jest wezwanie lekarza z właściwej przychodni rejonowej.
  • Jeśli do śmierci doszło w nocy, należy poinformować lekarza z Nocnej Opieki Lekarskiej (NOL).
  • Lekarz wezwany na miejsce, wystawi kartę zgonu. Karta zgonu pozwala naszej firmie na zabranie ciała.

Śmierć w szpitalu

  • W przypadku, gdy do śmierci doszło w szpitalu lub innej placówce opiekuńczej, większość niezbędnych dokumentów zostanie przygotowana na miejscu.
  • Najważniejszym dokumentem jest karta zgonu, z którą udajemy się do urzędu stanu cywilnego, właściwego ze względu na miejsce zgonu.
  • W dalszych krokach służymy wsparciem – skontaktuj się z nami (tel. 693 503 720).

Powiadomienie urzędu stanu cywilnego
Następnie należy odwiedzić urząd stanu cywilnego, właściwy ze względu na miejsce zgonu. Trzeba to zrobić w ciągu 3 dni, a w przypadku choroby zakaźnej nawet w ciągu 24 godzin.


Karta zgonu i inne dokumenty w USC
W urzędzie stanu cywilnego należy okazać kartę zgonu. Dołącza się do niej:

  • dowód osobisty osoby zmarłej,
  • odpis aktu urodzenia (w wypadku śmierci dziecka),
  • wniosek o wydanie odpisu skróconego aktu zgonu.

Składając wniosek, nie uiszcza się żadnych płatności. Należy też okazać (do wglądu) dowód osobisty lub odpis skrócony aktu małżeństwa, gdy zmarły pozostawał w związku małżeńskim. Potem pozostaje już ustalenie szczegółów ceremonii pogrzebowej z zakładem pogrzebowym MPUK Sp z o.o.

Co zrobić kiedy śmierć nastąpiła za granicą?

Śmierć za granicą może spotkać zarówno osobę, która za granicą mieszka bądź pracuje, jak i kogoś, kto znalazł się w innym kraju krótkoterminowo (np. na wyjeździe turystycznym). Zawsze jednak tego typu sytuacja jest dużym wyzwaniem dla rodziny zmarłego, zwłaszcza gdy zapada decyzja, aby pochówek odbył się w Polsce.

Jednym z najważniejszych dokumentów, jaki jest wystawiany w tej sytuacji, jest akt zgonu lub analogiczny dokument, potwierdzający zgon, sporządzony w kraju, w którym nastąpiła śmierć. Na jego podstawie rodzina może starać się o uzyskanie środków finansowych z zasiłku pogrzebowego, wypłacanego przez jedną z polskich instytucji (ZUS, KRUS, WBE, MSWiA).

Istnieje też możliwość uzyskania w Polsce aktu zgonu – dzieje się to wtedy w jednym ze szczególnych trybów rejestracji zdarzeń w USC.

Tryby te są następujące:
– rejestracja zgonu, który zdarzył się poza granicami Polski i nie został w tych okolicznościach zarejestrowany lub jeżeli w kraju, w którym zdarzył się zgon nie prowadzi się rejestracji zdarzeń cywilnych w tamtejszym USC
– transkrypcja dokumentu wystawionego za granicą, potwierdzającego zgon
– odtworzenie treści dokumentu wystawionego za granicą, potwierdzającego zgon.

Rodzina zmarłego bądź inne upoważnione osoby, będąc w posiadaniu aktu zgonu lub innego dokumentu potwierdzającego śmierć za granicą, powinny podjąć kroki w celu organizacji sprowadzenia zwłok do Polski. Jedną z najbardziej optymalnych opcji jest kontakt z wyspecjalizowaną firmą, która może udzielić kompleksowego wsparcia w organizacji międzynarodowego przewozu zwłok.

Wsparcie to powinno obejmować wszystkie kwestie, związane z przygotowaniem do pochówku – w tym także wszystkie kwestie formalne, łącznie z uzyskaniem, a także tłumaczeniem niezbędnej dokumentacji. Procedury związane z transportem zmarłych z zagranicy są bowiem skomplikowane i mogą być źródłem znaczących trudności dla rodzin w żałobie. Powierzenie odpowiedzialności za wszystkie etapy organizacji i realizacji transportu zmarłego z zagranicy doświadczonej firmie wiąże się ze znaczną oszczędnością czasu, a także środków finansowych.

Koszt międzynarodowego transportu zmarłych ustalany jest każdorazowo indywidualnie, z uwzględnieniem trasy do przebycia, złożoności zlecenia, a także życzeń rodziny zmarłego.

Nasz zakład pogrzebowy jest dostępny przez całą dobę. Nie wiesz co robić?

Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń do nas: 693 503 720 (numer całodobowy), lub napisz wiadomość: