Tel. 24h/7: 693 503 720

Pogrzeby wojskowe

wojskowa asysta

Dom pogrzebowy MPUK Sp. z o.o. ma duże doświadczenie w organizacji pogrzebów z udziałem wojskowej asysty honorowej. Tego typu uroczystości mają niezwykle podniosły charakter. Przez lata organizacji takich pochówków posiedliśmy niezbędne umiejętności, które są wymagane do sprawnego współdziałania z żołnierzami uczestniczącymi w asyście.

Ceremonie z wojskową asystą honorową są dedykowane osobom, które zasłużyły się dla kraju, żołnierzom, weteranom, kombatantom oraz tym, którzy zostali odznaczeni Orderem Wojennym Virtuti Militari lub Orderem Krzyża Wojskowego.

Wojskowa asysta honorowa

Wojskowa asysta honorowa może brać udział w ceremoniach pogrzebowych osób pełniących ważne funkcje w Państwie oraz innych osób, które mają szczególne zasługi dla kraju. Decyzję o udziale wojskowej asysty honorowej w takich wydarzeniach podejmuje Minister Obrony Narodowej, w szczególnych przypadkach po konsultacji z innymi osobami. Przy podejmowaniu decyzji najważniejszym kryterium są zasługi zmarłej osoby.

wojskowy pogrzeb

Aby zorganizować pogrzeb wojskowy, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku o udział asysty honorowej w ceremonii pogrzebowej. Wtedy jest możliwe także ustalenie terminu tego wyjątkowego wydarzenia, co jest niezwykle istotne w całym procesie. Przed złożeniem wniosku o organizację tego rodzaju ceremonii, należy skontaktować się telefonicznie z Dowództwem Garnizonu Warszawa. Dowódcą Garnizonu Warszawa jest gen. bryg. Tomasz Dominikowski.

Dane kontaktowe Dowództwa Garnizonu Warszawa to:

Plac marsz. Józefa Piłsudskiego 4

00-909 Warszawa

tel. +48 261 879 100

e-mail: dgw.kancelaria@ron.mil.pl

To tam przyjmowani są interesanci oraz wnioski dotyczące udziału wojskowej asysty honorowej w ceremonii pogrzebowej.

Firma MPUK z Warszawy służy pomocą we wszystkich powyższych kwestiach urzędowych, a także nadzoruje przydzielenie odpowiedniego miejsca pochówku na wybranym cmentarzu.