Tel. 24h/7: 693 503 720

Deklaracja dostępności

Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.mpuk.pl

Data publikacji strony internetowej:  2023-09-28

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-09-28

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniższych:

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że pochodzą z różnych źródeł
 • z różnych przyczyn, w wyjątkowych sytuacjach może być zaburzona kolejność i hierarchia nagłówków
 • strona nie obsługuje jednoznakowych skrótów klawiszowych

Spółka dokłada wszelkich starań, aby wskazane niezgodności i wyłączenia, o ile jest to możliwe, były usuwane i poprawiane, a strona internetowa była dostępna cyfrowo dla jak najszerszego grona odbiorców serwisu.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2023-09-08

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-09-08

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to mailowo – sekretariat@mpuk.pl

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Mazowiecki, al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa, warszawa@pfron.org.pl.

Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o o.o., ul. Nakielska 3, 01-106 Warszawa

 1. Budynek, w którym mieści się siedziba Spółki jest częściowo dostosowany do potrzeb osób, które mają trudności w poruszaniu się.
 2. Budynek usytuowany jest w dzielnicy Wola, przy ul. Nakielskiej 3. Do Spółki można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej (przystanek: Zajezdnia Redutowa).
 3. Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Nakielskiej 3, od dziedzińca. Wejście znajduje się na poziomie 0. Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.
 4. Na terenie dziedzińca funkcjonuje parking, na którym są miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 5. Sekretariat znajduje się na piętrze 1, do recepcji prowadzą schody.
 6. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze tj. kwiaciarnia oraz magazyn trumien. Korytarz ma szerokość 3 m co umożliwia bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach.
 7. W budynku nie ma windy, ani podnośnika.
 8. W budynku nie ma toalety dla osób z niepełnosprawnościami.
 9. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 10. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 11. Spółka nie posiada tłumacza języka migowego .
 12. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Aplikacje mobilne

Nie prowadzimy aplikacji mobilnych.