Tel. 24h/7: 693 503 720

Organy Spółki

Organami Spółki są:

  • Zarząd
  • Rada Nadzorcza
  • Zgromadzenie Wspólników

Zarząd Spółki jest jednoosobowy:

  • Prezesem Zarządu Spółki jest Pan Andrzej Relidzyński

Aktualne oświadczenia majątkowe są dostępne na stronie Urzędu Miasta.

Zobacz oświadczenia


W skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzą:

  • Pan Paweł Kołodziejski – Przewodniczący RN
  • Pan Piotr Wasilewski – Członek RN
  • Pan Dariusz Witt – Członek RN
  • Pani Edyta Wiejek – Członek RN

Zgromadzenie Wspólników reprezentuje Prezydent miasta stołecznego Warszawy.