Tel. 24h/7: 693 503 720

Nekrolog. Kto powinien go opublikować? Co musi zawierać?

Nekrolog publikacja

Czym jest nekrolog? Czym różni się od klepsydry?

Nekrolog jest formą publicznego zawiadomienia o śmierci, o dacie i miejscu ceremonii pogrzebowej. Udostępniany jest za pomocą środków masowego przekazu, ze względu na charakter i szybki termin uroczystości są to zazwyczaj dzienniki i portale internetowe.

Tym właśnie różni się nekrolog od klepsydry – jest ona również sposobem na publiczne poinformowanie o śmierci, jednak rozwiesza się ją w przestrzeni publicznej. Najczęściej są to drzwi domów, bramy posesji, klatki schodowe, tablice ogłoszeń przy kościołach i cmentarzach.

Kto powinien opublikować nekrolog?

Najczęściej nekrologi informacyjne publikowane są przez osoby najbliżej związane z osobą zmarłą: małżonka, dzieci, wnuki. Jednak równie dobrze autorami mogą być przyjaciele, a nawet koledzy z pracy – to częściej jednak jest już formą kondolencji.

Jak wygląda nekrolog?

Szata graficzna nekrologu jest zazwyczaj zależna od miejsca publikacji – o jego wyglądzie decyduje redakcja danej gazety lub portalu. Czasem można stworzyć swój własny nekrolog, jednak należy zachować pewne standardy ze względu na szczególny charakter publikacji.

Właśnie dlatego zazwyczaj nekrologi pisane są czarnym pismem na białym tle, najważniejsze informacje mogą być pogrubione. Z dodatkowych elementów graficznych można dodać ornamenty o kształcie krzyży, zniczy, wieńców czy kwiatów.

Jakie elementy powinien zawierać?

Nekrologi to standardowe komunikaty informacyjne, w których powinny znajdywać się określone elementy. Dlatego też tworząc nekrolog, można kierować się wzorem:

  • Formuła otwarcia
  • Informacja o śmierci
  • Informacja o osobie zmarłej
  • Informacja o pogrzebie
  • Informacja o twórcy nekrologu

Przykładowa treść nekrologu:

Ze smutkiem informujemy,
że 1 stycznia 2017 roku w wieku 50 lat odszedł od nas mąż, ojciec, dziadek

ś.p. Krzysztof Nowak

Pogrzeb odbędzie się 3 stycznia 2017 roku o godzinie 13 na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie.

Pogrążona w żalu rodzina

Typowy nekrolog można wzbogacić o dodatkowe elementy. Może to być wiersz, sentencja czy cytat nawiązujący do życia zmarłego lub wyrażający smutek po śmierci bliskiej osoby. Często dodaje się także prośby rodziny, np. o nieprzynoszenie wieńców czy nieskładanie kondolencji.

W MPUK Sp. z o.o. oferujemy pomoc w zakresie nekrologów na każdym etapie: od ich samego tworzenia po publikację w wybranych mediach.