Tel. 24h/7: 693 503 720

Koszty pogrzebu. Wydatki związane z pochówkiem

Koszty pogrzebu, wydatki z nim związane

Śmierć członka rodziny lub bliskiej osoby zawsze jest niezwykle trudnym przeżyciem. Krewni i przyjaciele zmarłego muszą mierzyć się nie tylko ze smutkiem i poczuciem straty (a często także traumą), ale i działaniami związanymi z organizacją ceremonii pogrzebowej. Firmy oferujące kompleksowe usługi pogrzebowe znacznie ułatwiają organizację tego wydarzenia. Poniżej piszemy o wydatkach związanych z pogrzebem.

Pochówek to nie tylko ceremonia pogrzebowa

Nie da się wskazać precyzyjnej sumy, która pokryłaby koszt organizacji pogrzebu. Pochówek wiąże się z określonymi wydatkami: potrzebą zakupienia stosownych produktów oraz zapłaty za zrealizowane usługi. Na koszt całego pogrzebu składa się zatem kilka podstawowych kwot.

Pierwszym z wydatków, jakie musi ponieść pogrążona w żałobie rodzina, jest transport zwłok ze szpitala, domu lub innego miejsca śmierci. Przechowywanie ciała w chłodni i przygotowanie go do ceremonii to kolejne usługi, które należy ująć w kosztorysie. Bliscy zmarłego muszą wybrać trumnę bądź urnę, a następnie pokryć koszty organizacji ceremonii. Trudno tu wskazać koszty tych usług, gdyż rozpiętość cenowa jest bardzo duża i jest rezultatem wyborów osób organizujących pogrzeb. Do wydatków należy wliczyć kremację ciała i umieszczenie urny w kolumbarium czy grobie bądź organizację ceremonii świeckiej lub wyznaniowej i złożenie trumny do grobu. O śmierci i dacie pogrzebu można poinformować  poprzez klepsydry, rodzina zmarłego wybiera także oprawę kwiatowątabliczkę i krzyż na grób. W odpowiednim odstępie czasu po pogrzebie podejmuje decyzję dotyczącą nagrobka.

Zasiłek pogrzebowy z ZUS

Osobom, które poniosły koszty pogrzebu, przysługuje zasiłek pogrzebowy wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń SpołecznychCzłonkowie rodziny zmarłego, bez względu na wysokość poniesionych przez nich wydatków, otrzymują zasiłek w wysokości 4 tysięcy złotych. Z kolei obce dla zmarłego osoby, przedstawiciele związków wyznaniowych lub gminy mogą ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów, ale kwota ta nie może być większa niż 4 tysiące złotych. Jeśli organizacją pogrzebu zajęło się kilka osób, świadczenia są wypłacane proporcjonalnie do poniesionych nakładów finansowych.