Tel. 24h/7: 693 503 720

Jak postępować po zgonie bliskiego w domu?

zgon bliskiej osoby

Odejście bliskiej osoby jest zawsze trudnym i bolesnym przeżyciem. Szczególnie traumatycznym doświadczeniem jest śmierć w domu. Co robić i jakie działania należy podjąć w sytuacji, kiedy zgon nastąpił w warunkach domowych? O jakich formalnościach trzeba pamiętać, aby organizacja pogrzebu przebiegła sprawnie i bez większych problemów? Odpowiedzi na te i inne pytania postaraliśmy się zawrzeć w poniższym tekście. Zapraszamy do lektury.

Co robić, gdy ktoś umrze w domu?

Pierwszym krokiem w przypadku podejrzenia zatrzymania funkcji życiowych powinno być wykonanie telefonu pod numer 999 lub 112. Na wskazany adres zostanie wysłana karetka z lekarzem, którego obowiązkiem jest stwierdzenie ustania krążenia oraz wystawienie karty zgonu. Specjalista sprawdzi również, czy do śmierci nie przyczyniły się osoby trzecie lub nie jest ona rezultatem samobójstwa. W przypadku zgonu na skutek przestępstwa o kolejności wydarzeń zadecyduje prokurator działający w porozumieniu z policją.

Zgon bliskiego w domu – formalności

W sytuacji, kiedy śmierć nastąpiła w domu, formalności można zacząć dopełniać po otrzymaniu karty zgonu. Dokument ten jest niezbędny, aby uzyskać akt zgonu, który wydawany jest w Urzędzie Stanu Cywilnego. W placówce oprócz wystawionej przez lekarza karty należy przedstawić dowód osobisty zmarłego, wniosek o wydanie aktu zgonu oraz dowód osoby ubiegającej się o zaświadczenie. Za akt nie jest pobierana opłata i jest on wydawany od ręki. O śmierci urząd powinien zostać powiadomiony w przeciągu trzech dni. Jeśli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej, czas ten skraca się do dwudziestu czterech godzin.

Śmierć w domu a przygotowanie pogrzebu

W momencie, kiedy otrzymasz kartę zgonu, możesz wybrać zakład pogrzebowy, który przewiezie ciało zmarłego do chłodni i zajmie się organizacją pochówku. Jeśli nie chcesz pozostać sam z wszystkimi formalnościami, warto znaleźć firmę, która świadczy kompleksowe usługi pogrzebowe. Specjaliści pomogą między innymi w wyborze trumny lub urny, przygotują zwłoki do pożegnania, sporządzą klepsydrę, a także zajmą się oprawą muzyczną ceremonii. Można im również powierzyć zorganizowanie konsolacji czy przygotowanie nagrobka. W rozmowie z pracownikiem zakładu dobrze jest wyrazić swoje oczekiwania odnośnie do ostatniego pożegnania, wybrać rodzaj pochówku (katolicki, świecki), a także ustalić datę i miejsce pogrzebu. Im więcej szczegółów przekażesz, tym lepiej dom pogrzebowy dopilnuje przebiegu zaplanowanej uroczystości.

Kompleksowe wsparcie w organizacji pochówku

Bez względu na to, w jakich okolicznościach nastąpiła śmierć, zakład pogrzebowy MPUK z Warszawy ułatwi przygotowania do godnego pożegnania bliskiej osoby. Dzięki wieloletniemu świadczeniu profesjonalnych usług pogrzebowych jesteśmy w stanie zająć się organizacją pochówku każdego rodzaju. Mamy świadomość, że w tak trudnym momencie każda czynność administracyjna może być postrzegana jako duży problem, dlatego nasza rozbudowana oferta obejmuje też pomoc w uzyskaniu aktu zgonu w USC czy w dopełnieniu formalności w ZUS – na indywidualne życzenie klienta.