Tel. 24h/7: 693 503 720

Śmierć bliskiej osoby a urlop okolicznościowy

Śmierć bliskiej osoby a urlop okolicznościowy

Śmierć bliskiej osoby to przykre wydarzenie, które dodatkowo wiąże się z wieloma formalnościami. Czas zatrzymuje się w miejscu, a wiele codziennych spraw staje się błahostkami. Tak jest na przykład z pracą – dlatego też istnieje możliwość skorzystania z urlopu okolicznościowego.

Urlop okolicznościowy – czym są szczególne okoliczności?

Urlopu okolicznościowego udziela pracodawca w przypadku wystąpienia „szczególnych okoliczności”. W dużym skrócie oznaczają one, że pracownik nie może lub nie jest w stanie przyjść do pracy i wykonywać swoje obowiązki zawodowe. Jedną z takich okoliczności jest pogrzeb bliskiej osoby.

Ile dni trwa urlop okolicznościowy związany ze śmiercią bliskiej osoby?

Do urlopu okolicznościowego związanego z pogrzebem mamy prawo w przypadku śmierci bliskiej osoby. Jednak długość tego urlopu może być różna i jest zależna od stopnia pokrewieństwa ze zmarłą osobą.

2 dni urlopu okolicznościowego przysługują w przypadku śmierci:

  • Współmałżonka,
  • Dziecka,
  • Rodzica,
  • Ojczyma lub macochy.

1 dzień urlopu okolicznościowego przysługują w przypadku śmierci:

  • Rodzeństwa,
  • Teścia lub teściowej,
  • Dziadka lub babci,
  • Osoby, która była na naszym utrzymaniu lub którą się opiekowaliśmy.

Kiedy wykorzystuje się urlop okolicznościowy?

Nieobecność w pracy musi być bezpośrednio związana z wystąpieniem „szczególnych okoliczności”. W przypadku śmierci bliskiej osoby nie musi jednak przypadać dokładnie na dzień samego pogrzebu – urlop można wziąć przed lub po uroczystości. Ważne jest jednak to, aby między urlopem a pogrzebem zachowana została rozsądna więź czasowa.

Może się zdarzyć, że śmierć bliskiej osoby nastąpi w trakcie urlopu wypoczynkowego. Wtedy nie możemy ubiegać się o urlop okolicznościowy, ponieważ nie wykonujemy pracy – możemy jednak zwrócić się do pracodawcy o przerwanie lub anulowanie urlopu wypoczynkowego w celu wykorzystania urlopu okolicznościowego.

Urlop okolicznościowy – jak go dostać?

W przypadku urlopu okolicznościowego pracownik zachowuje prawo do wypłaty pełnego wynagrodzenia – musi jednak złożyć wniosek o udzielenie takowego urlopu do swego pracodawcy.

Sama forma tego wniosku często określana jest przez wewnętrzne przepisy firm. Zawsze jednak musi znaleźć się w nim powód udzielenia urlopu oraz informacje o terminie wykorzystania dni lub dnia wolnego. Niekiedy pracodawca wymaga również, aby pracownik dostarczył w późniejszym terminie dodatkowe dokumenty, np. akt zgonu.