Tel. 24h/7: 693 503 720

Kim jest Mistrz Ceremonii?

mistrz ceremonii

Świecki pochówek wymaga jego obecności, katolicki – może ją obejmować, lecz nie musi. Kim jest mistrz ceremonii i jak ważna jest jego postać w zależności od pogrzebu, na który zdecydują się bliscy zmarłego?

Kim jest Mistrz Ceremonii?

Świecki pochówek wymaga obecności mistrza ceremonii, katolicki – może ją obejmować, lecz nie musi. Kim jest mistrz ceremonii i jak ważna jest jego postać w zależności od pogrzebu, na który zdecydują się bliscy zmarłego?

Obowiązki mistrza ceremonii

Podczas pogrzebu katolickiego to ksiądz jest odpowiedzialny za organizację i poprowadzenie uroczystości. Gdy decydujemy się na pogrzeb świecki, obowiązki kapłana przejmuje właśnie mistrz ceremonii. Oznacza to, że w jego gestii leży opracowanie przebiegu pogrzebu oraz dopilnowanie oprawy muzycznej. Musi on również wygłosić mowę, którą sam napisze na podstawie rozmów przeprowadzonych z bliskimi zmarłego.

Jeżeli zdecydujemy się na usługi pogrzebowe w danym obrządku religijnym, funkcja mistrza ceremonii może ograniczyć się do samego wygłoszenia mowy oraz poinformowania uczestników pogrzebu o związanych z nim szczegółach (jak np. czas i miejsce stypy). Organizacja i przewodzenie uroczystości spadają więc na barki kapłana. Obecność mistrza ceremonii nie jest tu niezbędna – może być jednak wymagana przez żałobników lub samego zmarłego.

Oficjalny wygląd mistrza ceremonii

W celu odróżnienia od reszty żałobników, a także podkreślenia powagi pełnionej funkcji, mistrz ceremonii nosi podczas pogrzebu ciemną togę. Do niedawna wymaganym elementem jego ubioru było godło miasta, w którym pracuje, lecz z czasem zrezygnowano z tego przez wzgląd na częste podróże pomiędzy miejscowościami. Zamiast tego toga wyposażona jest w biały plastron lub łańcuch z dystynkcjami, którego obecność podkreśla jeszcze funkcję mistrza ceremonii.

Ile zapłacimy za wynajęcie mistrza ceremonii?

Najważniejszym elementem usług mistrza ceremonii jest napisanie i wygłoszenie mowy pogrzebowej. Jej cena zazwyczaj waha się pomiędzy 150 a 300 zł. Z kolei poprowadzenie pogrzebu i dopilnowanie szczegółów to koszt rzędu 300 do 800 zł. Pamiętajmy jednak, że bardzo wiele zależy od stopnia złożoności uroczystości. Swoje znaczenie ma tu również poziom doświadczenia mistrza ceremonii.

Może on również pomóc nam w ustaleniu odpowiedniej oprawy dźwiękowej – niewykluczone, że będzie w stanie polecić nam sprawdzonych muzyków, z którymi stale współpracuje. Jeżeli zdecydujemy się na to zamiast odtwarzania nagrań muzycznych, musimy liczyć się z dodatkowym kosztem wynoszącym ok. 250 zł.