Tel. 24h/7: 693 503 720

Etyka i jej znaczenie w pracy zakładów pogrzebowych

Etyka i jej znaczenie w pracy zakładów pogrzebowych

Praca w zakładzie pogrzebowym ma szczególny charakter. Firmy świadczące usługi pogrzebowe muszą traktować bliskich zmarłego w taktowny sposób, z profesjonalizmem, ale i dużą dozą zrozumienia. Z kolei zmarłemu należy zapewnić należyty i godny pochówek. Poniżej najważniejsze aspekty etyki związanej z pracą osób zajmujących się przygotowaniem zwłok do pochówku i organizacją ceremonii pogrzebowych.

Godne traktowanie zwłok

W myśl artykułu 262 Kodeksu Karnego znieważenie zwłok, ludzkich prochów lub miejsca spoczynku zmarłego, jest zagrożone karą grzywny lub ograniczeniem bądź pozbawieniem wolności do dwóch lat. Szacunek do ciała zmarłego wynika nie tylko z przepisów prawa, ale przede wszystkim – z powszechnie obowiązujących norm etycznych i moralnych. Poszanowanie godności człowieka, także po jego śmierci, jest jedną z podstawowych zasad przestrzeganych w społeczeństwie. Przedstawicielom zawodów, których praca polega na przygotowaniu ciała do pochówku, organizacji ceremonii pogrzebowej czy utrzymaniem miejsc spoczynku szczątków stawia się jeszcze wyższe wymagania etyczne. Pracownicy ci są zobowiązani realizować powierzone im zadania z najwyższą starannością. Każdy zmarły, bez względu na okoliczności, a także jego narodowość, rasę bądź religię, powinien być traktowany w sposób profesjonalny i z należytym szacunkiem. Zabiegi związane z przygotowaniem zwłok do pochówku mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą rodziny zmarłegoBezwzględnym warunkiem kremacji ciała zmarłego jest jego identyfikacja, a sam proces nie może negatywnie oddziaływać na środowisko naturalne.

Rzeczowe, ale życzliwe podejście do rodziny osoby zmarłej

Pracownicy zakładów pogrzebowych świadczą usługi dla pogrążonych w żałobie, często dotkniętych niespodziewaną tragedią. Trudna sytuacja nie może wpływać na sposób ich traktowania. Standardem jest profesjonalne podejście, wysłuchanie i dopasowanie się do potrzeb Klienta. Personel powinien być wyrozumiały, taktowny i realizować swoje zadania z należytą powagą. Uczciwość, umiejętność dochowania tajemnicy i sumienność – to cechy dobrego pracownika zakładu pogrzebowego. Firmy pogrzebowe powinny działać w przejrzysty sposób: informacje udzielane rodzinie powinny być rzeczowe, ale przekazywane z odpowiednią dozą życzliwości.