Tel. 24h/7: 693 503 720

Czym są kolumbaria?

kolumbarium

Coraz bardziej powszechny staje się pochówek w kolumbarium. Polega on na złożeniu urny z prochami zmarłego w specjalnym budynku wyposażonym w nisze, w których umieszcza się urny z prochami. Tego typu konstrukcje powoli stają się coraz bardziej popularne także w Polsce. Z poniższego wpisu dowiesz się, skąd się wzięły oraz jakie korzyści wynikają z ich budowania.

Czym jest i jak wygląda kolumbarium?

Przepisy prawne dotyczące chowania zmarłych w precyzyjny sposób regulują miejsca, w których mogą być składane urny. Poza grobowcami do ich przechowywania służy kolumbarium. Pierwsze takie obiekty powstawały już w okresie starożytności. Początkowo stanowiły mogiły do pochówku osób połączonych więzami rodzinnymi lub osobistymi. Ich wnętrza zdobiono płaskorzeźbami i freskami. W Europie na większą skalę zaczęto wznosić je w czasach nowożytnych, kiedy zaczął się upowszechniać zwyczaj kremacji zwłok. Obecnie o kolumbariach coraz częściej mówi się jako o cmentarzu przyszłości, a za ich tworzeniem przemawia wiele argumentów.

Jakie argumenty przemawiają za budowaniem kolumbariów?

Jednym z poważniejszych problemów cmentarzy w dużych metropoliach jest brak możliwości zwiększenia ich przestrzeni. Tereny cmentarne są ograniczone, a pochówek w innym miejscu byłby nielegalny. W rozwiązaniu tej trudności pomocne są kolumbaria, które pełnią funkcję zbiorowego grobowca. Estetyczne ściany na urny pozwalają stworzyć godną przestrzeń do upamiętnienia osób, które odeszły z ziemskiego świata. Są one coraz częściej wykorzystywane także jako mury nekropolii, pozwalając w ten sposób poszerzyć obszary przeznaczone do chowania zmarłych.

Jak wygląda pochówek w kolumbarium?

Zasadniczo taki pochówek nie różni się znacząco od tradycyjnego pogrzebu. Ceremonia obejmuje przywiezienie urny przez zakład pogrzebowy i umieszczenie jej w kolumbarium na wybranym cmentarzu. Jedyną różnicą jest spopielenie zwłok, które nie jest przeprowadzane w przypadku zmarłych grzebanych w sposób tradycyjny. Kremacja stanowi coraz częstszą formę chowania zmarłych. Nie zawsze jest ona jednak możliwa. Nie można jej wykonać np. w sytuacji, kiedy z ciała zmarłego nie został wyjęty metalowy rozrusznik serca. Jego usunięcie można jednak zlecić firmie świadczącej usługi pogrzebowe. Spopielenie ciała odbywa się w kartonowej lub drewnianej trumnie przy zachowaniu wszelkich norm etycznych i z poszanowaniem osoby zmarłej.

Profesjonalne wsparcie w organizacji pochówku w kolumbarium

Dla wielu osób kolumbaria wciąż stanowią relatywnie mało znane miejsca chowania zmarłych. Zakład pogrzebowy MPUK świadczący kompleksowe usługi pogrzebowe na terenie Warszawy ma w tej kwestii ogromne doświadczenie. Kontaktując się z jednym z naszych biur mogą Państwo liczyć na pełen profesjonalizm oraz fachową pomoc w organizacji pochówku bliskiej osoby także w kolumbarium. Zachęcamy do kontaktu!