Tel. 24h/7: 693 503 720

Pogrzeb humanistyczny – jak wygląda pogrzeb niewyznaniowy?

Pogrzeb humanistyczny

W naszym kraju najwięcej pogrzebów odbywa się w obrządku chrześcijańskim – często jest to jednak wynik tradycji, a nie przekonań religijnych zmarłego. Warto więc wiedzieć, jak wygląda pogrzeb humanistyczny, czyli niełączący się z żadnym wyznaniem religijnym.

Pogrzeb świecki, czyli pogrzeb humanistyczny

Pogrzeby humanistyczne mogą być naprawdę oryginalne, ponieważ nie zamykają się na tradycje religijne. Ceremonie pogrzebowe w duchu humanistycznym zazwyczaj są bardzo spersonalizowane, często według życzeń osoby zmarłej.

Pogrzeb humanistyczny może mieć charakter pochówku tradycyjnego w trumnie, ale także chowania urny z prochami. Jednak każda ceremonia pogrzebowa wymaga osoby, która ją poprowadzi. O ile w przypadku pogrzebów wyznaniowych jest to osoba przewodnicząca danej wspólnocie (np. ksiądz), tak kto ma przewodzić pożegnaniu zmarłego bez wyznania?

O mistrzu ceremonii słów kilka

Osobą taką jest mistrz ceremonii. W przeciwieństwie do osób duchownych, mistrza ceremonii nie obowiązują żadne konwenanse. Może być ubrany w dowolny sposób, może poprowadzić ceremonię w dowolnej atmosferze, słowa padające z jego ust także mogą być dowolne.

Każde pożegnanie w duchu humanistycznym jest wyjątkowe – żadna mowa pogrzebowa nigdy się nie powtórzy. Mistrz ceremonii żegna zmarłego zazwyczaj słowami osób bliskich, jednak na mowę mogą się składać też cytaty z ukochanych książek osoby zmarłej czy tekst ulubionej piosenki.

Przygotowanie do pogrzebu humanistycznego

Przed pogrzebem najbliżsi osoby zmarłej spotykają się z mistrzem ceremonii i przekazują swoją (lub też zmarłego) wizję ceremonii pogrzebowej. Mówią o tym, czego oczekują, a prowadzący ceremonię dookreśla ich wyobrażenia.

Ważnym aspektem jest również to, że podczas takiego spotkania bliscy opowiadają o zmarłym, aby mistrz ceremonii mógł go „poznać”. Wspomnienia pomagają w zaplanowaniu najpiękniejszego pożegnania, wszystkich elementów ceremonii.

Jak wygląda przebieg pogrzebu świeckiego?

Cała uroczystość jest personalizowana i dostosowywana do oczekiwań i potrzeb bliskich – dlatego trudno jest mówić o jakichkolwiek harmonogramach czy planach ceremonii. Każda jest zupełnie inna, nie istnieje jeden scenariusz pogrzebów humanistycznych.

Najczęściej jednak tego typu ceremonie rozpoczyna powitanie żałobników przez mistrza ceremonii, później wygłasza on przemówienia, żegna zmarłą osobę, składa kondolencje bliskim.