Tel. 24h/7: 693 503 720

Jak wygląda pogrzeb świecki?

Pogrzeb świecki

Postępująca laicyzacja społeczeństwa spowodowała, że coraz powszechniejszy staje się pogrzeb świecki. To uroczystość organizowana bez udziału osób duchownych, która jest nie mniej podniosła niż pochówek wyznaniowy. Jeszcze do niedawna stanowiła wyjątek, dziś jest świadomie wybierana przez rodzinę zmarłego, który był osobą niepraktykującą lub po prostu wyraził za życia takie życzenie. Jak dokładnie wygląda pogrzeb świecki i z jakimi formalnościami się wiąże? Czy każdy zakład pogrzebowy może zorganizować świecką ceremonię? Sprawdź!

Kto organizuje uroczystość?

Tradycyjny pochówek wyznaniowy zwykle odbywa się według ściśle określonych kościelnych zasad. W przypadku pogrzebu świeckiego jest nieco inaczej, gdyż nie obowiązują tu odgórnie ustalone reguły. Taką uroczystość charakteryzuje duża dowolność i możliwość jej indywidualnego zaaranżowania. Zgodnie z przepisami prawnymi może ją zorganizować najbliższa rodzina zmarłego, a więc pozostały małżonek lub krewni. W obrządku świeckim miejscem pożegnania osoby zmarłej najczęściej jest dom pogrzebowy lub sala pożegnań znajdująca się przy zakładzie pogrzebowym. Po pożegnaniu ciało osoby zmarłej przewożone jest na cmentarz do miejsca pochowania.

Centralnym elementem ostatniego pożegnania jest mowa, która zazwyczaj jest wygłaszana przez Mistrza Ceremonii.

Kto prowadzi ceremonię pogrzebową w obrządku świeckim?

Jak już wspomnieliśmy, taki pochówek odbywa się bez udziału księdza. Uroczystości najczęściej przewodniczy Mistrz Ceremonii, który jest odpowiednio przygotowany do prowadzenia pogrzebu świeckiego. To właśnie on/ona jest odpowiedzialny za przygotowanie i wygłoszenie mowy pożegnalnej, a także za opracowanie scenariusza całej ceremonii pożegnania. Specjalnie na tę okazję Mistrz Ceremonii ubrany jest najczęściej w elegancką togę z orłem, lub inny adekwatny strój wybrany na życzenie rodziny zmarłego. Ponieważ takich osób jest w Polsce niewiele zdarza się, że ostatnie pożegnanie prowadzi przeszkolony w tym kierunku pracownik zakładu świadczącego usługi pogrzebowe.

W jakiej formie może odbyć się pochówek świecki?

Podobnie jak pogrzeb wyznaniowy, pochówek świecki może zostać zorganizowany w formie tradycyjnej ceremonii z trumną lub kremacyjny z urną. Forma takiej uroczystości może mieć bardzo indywidualny charakter, a za jej scenariusz są odpowiedzialni przede wszystkim bliscy zmarłego. Poza mową pożegnalną w jej trakcie mogą zostać odtworzone zdjęcia lub filmy przedstawiające zmarłego, wypowiedzi rodziny i znajomych, itp. Na prośbę najbliższych mogą też zabrzmieć określone utwory muzyczne. Oprawę muzyczną można także zaplanować z udziałem skrzypka, trębacza lub innego instrumentalisty czy całego zespołu muzycznego.

Profesjonalne wsparcie w organizacji pogrzebu świeckiego

Firma MPUK Sp. z o.o. oferuje fachową pomoc w organizacji pogrzebu świeckiego. Chętnie zajmiemy się przygotowaniem całej uroczystości, gwarantując pełen profesjonalizm i taktowne podejście. Wiemy, że odejście członka rodziny nie jest łatwym przeżyciem, dlatego nasz zakład pogrzebowy gotów jest zająć się dopełnieniem wszelkich formalności związanych z pochowaniem zmarłego. W przypadku pytań – zachęcamy do kontaktu!