Tel. 24h/7: 693 503 720

MPUK Sp. z o.o. wspiera multimedialny konkurs plastyczny

MPUK wspiera konkurs plastyczny

15 czerwca 2018 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Gustawa Morcinka w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród w Multimedialnym Konkursie Plastycznym „Od rycerstwa do misji zagranicznych – wizerunek żołnierza polskiego”.

Ideą konkursu było zachęcenie dzieci i młodzieży ze szkół warszawskiego Śródmieścia do aktywnego udziału w obchodach 100. rocznicy odzyskania niepodległości oraz zainspirowanie uczestników do zdobywania i poszerzania wiedzy o historii wojska polskiego i udziale żołnierza polskiego w ważnych wydarzeniach historycznych o charakterze militarnym.

Na konkurs napłynęło ponad 50 prac stworzonych przy wykorzystaniu różnych technik plastycznych, prezentacje multimedialne, a także rzeźby. Ich zróżnicowany charakter wskazał na kreatywność i zaangażowanie uczestników oraz interesujące, nowatorskie podejście do tematu.

Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. objęło mecenatem konkurs i sponsorowało nagrody.

Laureatom serdecznie gratulujemy!