Tel. 24h/7: 693 503 720

Członkostwo w Polskim Stowarzyszeniu Pogrzebowym

btr

MPUK Sp. z o.o. jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego. Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe  (początkowo jako: Polskie Stowarzyszenie Kremacyjne i Administratorów PSKiAC) jest największym i najstarszym w Polsce stowarzyszeniem pogrzebowym.

PSP zrzesza administratorów największych cmentarzy i krematoriów oraz właścicieli i dyrektorów dużych przedsiębiorstw pogrzebowych w Polsce. Na stałe współpracuje z organami administracji publicznej, samorządami, przedsiębiorcami, duchownymi, agentami ubezpieczeniowymi, a także producentami urządzeń techniki cmentarnej oraz akcesoriów pogrzebowych.