Tel. 24h/7: 693 503 720

Porozumienie z Fundacją Polskiego Państwa Podziemnego

mpuk Porozumienie z Fundacją Polskiego Państwa Podziemnego


Zarząd Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego i Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. zawarły porozumienie współpracy, które zostało podpisane w dniu 13 września 2018r. przez zarządy powyższych instytucji.

Zarząd Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego z zadowoleniem przyjął inicjatywę Zarządu MPUK Sp. z o.o., które wyrażając wdzięczność dla Powstańców Warszawskich i ich rodzin gotów jest udzielać zniżki opłat pochówków wynikających z ceremonii pogrzebowych.

Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego, która powstała w 2000 roku ma swoją siedzibę w historycznym gmachu PAST-y przy ul. Zielnej 39. FPPP obejmuje opieką środowiska Polskiego Państwa Podziemnego. Organizuje pomoc kombatantom oraz najbliższym członkom rodziny w kraju i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Zajmuje się też kwaterami wojennymi, pomnikami i tablicami upamiętniającymi walkę o niepodległość Polski, oraz miejscami kaźni i grobami żołnierzy i działaczy ugrupowań patriotycznych i niepodległościowych. To dzięki tej Fundacji wciąż utrwalane i rozpowszechniane są historie  walk o niepodległy byt Państwa Polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem żołnierzy Armii Krajowej i innych organizacji wyrosłych na tradycji i dziedzictwie ideowym Polskiego Państwa Podziemnego.

Patronat nad tą bardzo potrzebną pomocą objął prof. Leszek Żukowski, prezes Zarządu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz zastępca burmistrza Zarządu dzielnicy Praga-Południe  – Piotr Żbikowski.
Jak informuje Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego, Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych może oczekiwać Odznaczenia Pamiątkowego „Za zasługi dla ŚZŻ AK” z okazji 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.