Tel. 24h/7: 693 503 720

Organizacja pogrzebu krok po kroku

Organizacja pogrzebu krok po kroku

Odeszła bliska Ci osoba i chcesz ją godnie pożegnać. Jak się okazuje jednak, organizacja ceremonii pogrzebowej nie jest taka prosta – czeka Cię sporo formalności i planowania, a czasu jest tak mało! Przeprowadzimy Cię przez ten trudny czas – krok po kroku.

Stwierdzenie zgonu

Jeśli osoba Ci bliska zmarła w domu (lub w innym miejscu, niebędącym szpitalem, hospicjum, domem opieki), należy wezwać lekarza, który oficjalnie stwierdzi zgon.

Zgodnie z przepisami (a dokładniej z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r.) powinien być to lekarz, który w okresie ostatnich 30 dni przed śmiercią sprawował opiekę lekarską nad zmarłym. Jest to więc zazwyczaj lekarz rodzinny (POZ) lub lekarz Nocnej Opieki Lekarskiej (NOL), w zależności od pory dnia lub nocy, w której nastąpił zgon.

Przepisy te mają uzasadnienie – w celu wypełnienia karty statystycznej do karty zgonu ( w skrócie karty zgonu) lekarz nie tylko przeprowadza wywiad z ewentualnymi świadkami w celu ustalenia okoliczności i/lub przyczyn śmierci, ale też analizuje dokumentację choroby osoby zmarłej.

Jeśli jednak lekarz POZ nie jest w stanie dokonać oględzin zmarłego w ciągu 12 godzin od śmierci, należy wezwać pogotowie ratunkowe, dzwoniąc pod numer 999 lub 112 (z telefonów komórkowych).

Jeśli do zgonu doszło w szpitalu, obowiązki te przejmuje lekarz, który zajmował się pacjentem.

Życie po śmierci 2

Formalności i dokumenty

Lekarz stwierdzający zgon ma obowiązek wystawienia karty zgonu – jest to podstawowy dokument, który jest potrzebny do zorganizowania pogrzebu. Wyjątkiem, w którym lekarz POZ może odmówić wystawienia dokumentu, jest stwierdzenie (lub podejrzenie), że osoby trzecie miały udział w spowodowaniu zgonu – wtedy wzywana jest policja, a sprawę przejmuje prokuratura. Lekarz przez nią powołany (lub przez sąd) wystawia kartę zgonu po oględzinach/sekcji zwłok.

Karta zgonu wystawiana jest w dwóch częściach: A i B. Część A służy celom statystycznym (oddawana jest w Urzędzie Stanu Cywilnego), a część B jest niezbędna do zorganizowania przewozu ciała zmarłego do chłodni oraz do wszelkich ustaleń z zakładem pogrzebowym.

Gdy mamy już kartę zgonu, należy się z nią udać do Urzędu Stanu Cywilnego, który na jej podstawie wystawia akt zgonu. Dokument wystawiany jest bezpłatnie w dwóch egzemplarzach; jeden wykorzystywany jest w celu organizacji pochówku, drugi na potrzeby ZUS. Uwaga – jeśli chcemy dokonać kremacji, potrzebny jest nam trzeci egzemplarz (już odpłatny) aktu zgonu.

Kolejny krok – kontakt z zakładem pogrzebowym

Gdy otrzymamy już kartę zgonu, należy też skontaktować się z zakładem pogrzebowym. W razie potrzeby, pytań lub problemów z Miejskim Przedsiębiorstwem Usług Pogrzebowych można skontaktować się o dowolnej porze – nawet w środku nocy czy długiego weekendu – pod całodobowym numerem 608 053 943.

Aby zlecić prace zakładowi pogrzebowemu potrzebne będą:

  • Karta zgonu,
  • Dowód osobisty osoby zmarłej,
  • Ostatni odcinek emerytury/renty lub legitymacja ZUS osoby zmarłej,
  • Dowód osobisty osoby zlecającej pogrzeb.

Organizacja pogrzebu – kiedy, co i jak?

Pogrzeb – zgodnie z obowiązującymi przepisami – musi odbyć się przed upływem 72 godzin od momentu śmierci. W przypadkach, jeśli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, czas ten skraca się do 24 godzin.

W tym wyznaczonym czasie wybrany zakład pogrzebowy odbierze ciało osoby zmarłej z miejsca zgonu lub chłodni szpitalnej i zajmie się jego przygotowaniem do pogrzebu – toaletą, ubiorem. Trzeba także ustalić takie kwestie jak miejsce i data uroczystości żałobnych oraz miejsce pochówku.

Oferta usług zakładów pogrzebowych może być różna. Jeśli chcesz wszystko załatwić w jednym miejscu, czekamy na Ciebie w jednej z dwunastu placówek MPUK Sp. z o.o.

Pomagamy na każdym etapie organizacji pogrzebu: od przejścia przez wszystkie formalności, doradztwo, zlecenie nekrologów w prasie oraz wydruk i kolportaż klepsydr, poprzez przygotowanie oprawy (kwiaty, muzyka), przygotowanie zmarłego do ceremonii i organizację pochówku, aż po uzyskanie zwrotu zasiłku z ZUS/KRUS.

Kompleksowo wspieramy naszych klientów, aby mogli skupić się w tych chwilach na tym, co najważniejsze – pożegnaniu bliskiej osoby z czcią i miłością.