Tel. 24h/7: 693 503 720

Czy można ekologicznie i ekonomicznie?

Elektryczny karawan

Dzięki współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Pogrzebowym, korzystając z pośrednictwa spółki Carsed w dniach 25-28 maja 2021 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. miało możliwość testowania nowego auta marki Volkswagen T6,1 w zabudowie funeralnej w wersji 100% elektrycznej. Będąc Spółką miasta st. Warszawy chcemy nie tylko trafiać do możliwie najszerszej grupy klientów, ale także mamy na uwadze wpływ prowadzonej działalności na środowisko naturalne, o które warto dbać szczególnie w tak zatłoczonej metropolii.

Samochody elektryczne generują znacznie mniej gazów cieplarnianych niż ich spalinowe odpowiedniki, co wiąże się również z mniejszą ilością emitowanych szkodliwych substancji do środowiska.

Będziemy analizować tego typu rozwiązania pod kątem ich praktycznej użyteczności i ekonomii eksploatacji.

Elektryczny karawan 2
Elektryczny karawan 3
Elektryczny karawan 4