Władze firmy

 
Andrzej Relidzyński
PREZES
Andrzej Relidzyński
Absolwent Krajowej Szkoły Administracji Publicznej o specjalności prawo i ekonomia. Od roku 1997 związany był z Ministerstwem Skarbu Państwa, w którym pełnił funkcje radcy ministra, naczelnika wydziału, a w latach 2007-2016 Dyrektora Departamentu Rekompensat i Udostępniania Akcji.

Ukończył liczne kursy i staże krajowe i zagraniczne z dziedziny zarządzania i finansów spółek, w tym półroczny staż w Ministerstwie Finansów rządu federalnego Kanady w 1996 roku oraz 4-miesięczny kurs Global Business Strategy organizowany przez Canadian Center for Management Development.

Posługuje się biegle językiem angielskim i francuskim. Posiada bogate doświadczenie jako członek i przewodniczący rad nadzorczych spółek kapitałowych, w tym m.in. PLL LOT S.A. czy OCTAVA NFI S.A.

Początki naszej firmy sięgają 1945 roku, gdy powołano Miejski Zakład Pogrzebowy. Zadaniem Zakładu było organizowanie bieżących pochówków, porządkowanie rozrzuconych po mieście mogił ludności cywilnej, żołnierzy i powstańców warszawskich, opieka nad cmentarzami oraz miejscami pamięci narodowej.

Wraz z szybką odbudową stolicy nastąpił dalszy rozwój zakładu, w tym zaplecze techniczno – produkcyjne. W styczniu 1951 roku decyzją Prezydium Rady Narodowej m. st. Warszawy Zakład przekształcono w przedsiębiorstwo państwowe i nadano mu nazwę Miejskiego Przedsiębiorstwa Pogrzebowego. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z lutego 1976 roku zmieniono jego nazwę na Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, aby w lutym 2002 r. w wyniku przekształceń własnościowych powołać je jako Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynym udziałowcem i właścicielem jest Miasto Stołeczne Warszawa.

Telefony całodobowe

608 053 943