Tel. 24h/7: 693 503 720

Zasiłek pogrzebowy: planowane zmiany

zasiłek pogrzebowy 2024

W przypadku śmierci bliskiej osoby, zasiłek pogrzebowy jest istotnym wsparciem finansowym dla rodzin dotkniętych stratą. To jednorazowe świadczenie, przyznawane przez ZUS, MSWiA (lub przez KRUS w przypadku rolników).

Zasiłek pogrzebowy ma na celu złagodzenie wydatków  ponoszonych w związku z organizacją pogrzebu. Już od momentu wprowadzenia zasiłku pogrzebowego, stanowi on istotny element wsparcia dla rodzin dotkniętych stratą bliskiej osoby.

Zasiłek pogrzebowy w Polsce jest uregulowany w taki sposób, że każdy obywatel, niezależnie od miejsca zamieszkania, poziomu dochodów swojej rodziny czy innych czynników, może liczyć na tę samą  kwotę wsparcia w przypadku śmierci bliskiej osoby. Takie podejście ma na celu zapewnienie równego dostępu do pomocy  materialnej w trudnych chwilach żałoby.

Zasiłek pogrzebowy niegdyś…

W 2004 roku kwota zasiłku pogrzebowego wynosiła 4320,04 zł, a świadczenie to podlegało cyklicznym zmianom, wzrastając co kwartał o kilkadziesiąt złotych. Niemniej jednak, niektóre miesiące przynosiły minimalne spadki, które jednak szybko rekompensowano kolejnymi wzrostami. W 2010 roku, po kilku latach systematycznych podwyżek, kwota zasiłku osiągnęła wysokość wynoszącą 6406 zł – czyli 200 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w tamtym roku. Wysokość zasiłku pogrzebowego była publikowana średnio co trzy miesiące przez Prezesa ZUS-u w Monitorze Polskim.

Zasiłek pogrzebowy w 2024 roku

Istotna zmiana nastąpiła w marcu 2011 roku, gdy kwota tego świadczenia została znacznie obniżona do 4000 zł. Od tamtego czasu, nie uległa ona żadnej waloryzacji, pozostając na niezmiennym poziomie przez ponad 13 lat.

Ta długa stagnacja wartości zasiłku pogrzebowego stawia wiele rodzin w trudnej sytuacji finansowej, co wyraźnie pokazuje, jak istotne jest podjęcie działań mających na celu ponowne rozważenie wysokości tego świadczenia.

Planowana waloryzacja zasiłku pogrzebowego ma nastąpić w lipcu 2024 roku. Perspektywa ta rysuje się jako istotny krok ku poprawie sytuacji rodzin dotkniętych stratą bliskiej osoby.

Proponowane zmiany zakładają podniesienie kwoty zasiłku do 150% minimalnego wynagrodzenia, co przy przewidywanym wzroście minimalnej płacy, w wysokości 4300 zł brutto, podwyższy zasiłek do około 6450 zł. To oznacza, że po niemal 13 latach zastoju, świadczenie to znów zacznie adekwatnie odzwierciedlać rzeczywiste koszty związane z organizacją pochówku.

Ta planowana podwyżka jest zatem odpowiednim krokiem w kierunku zapewnienia realnego wsparcia rodzin w trudnym czasie żałoby. Podniesienie kwoty zasiłku pogrzebowego pozwoli, szczególnie obecnie po czasach galopującej inflacji i wzrostach cen wielu towarów i usług, na odczuwalne złagodzenie finansowego ciężaru związanego z organizacją ceremonii pogrzebowej.