Tel. 24h/7: 693 503 720

Zachowek – czym jest i komu przysługuje?

Zachowek

Zachowek, jako jedna z fundamentalnych instytucji prawa spadkowego, stanowi istotny element każdego dziedziczenia. Choć jego definicja i implikacje mogą wydawać się niekiedy złożone, niezaprzeczalnie odgrywa kluczową rolę w ustaleniu praw i obowiązków spadkobierców oraz w zapewnieniu równości w dziedziczeniu.

Czym jest zachowek?

Zachowek, zgodnie z przepisami prawa spadkowego, stanowi niezbywalne prawo ustawowego spadkobiercy do otrzymania części dziedziczonego majątku, pomimo ewentualnych zapisów testamentowych. Jest to zabezpieczenie, które ma na celu zapewnienie odpowiedniego udziału w majątku spadkowym dla osób uprawnionych, zwłaszcza w sytuacji, gdy w testamencie zostały pominięte, bądź uwzględnione w mniejszym zakresie, niż przewidziany w ustawie.

Pochodzenie instytucji zachowku zasadza się na trosce o dobro rodzinne. Jest to świadczenie „ochrony” dla krewnych, którzy mogą dziedziczyć po zmarłym. Poprzez zapewnienie równowagi między zapisami testamentowymi a możliwymi roszczeniami spadkobierców, zachowek stanowi próbę uwzględnienia interesów tych, którzy mogliby zostać pominięci w testamencie.

Komu przysługuje zachowek?

W przypadku, gdy testament nie uwzględnia najbliższej rodziny lub określa ich udział w spadku w niższej niż ustawowo przewidziana wysokość, małżonkowi, zstępnym (dzieciom, wnukom, prawnukom) lub rodzicom, którzy dziedziczyliby spadek na mocy prawa, przysługuje roszczenie o zachowek. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zostali przez spadkodawcę wydziedziczeni.

Wprowadzenie takiej instytucji jest związane z intencją ochrony praw najbliższej rodziny zmarłego i zapobieżeniu ich ewentualnemu pokrzywdzeniu.

Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku (w postaci: uczynionej przez spadkodawcę darowizny, powołania do spadku, zapisu, bądź w postaci świadczenia od fundacji rodzinnej), przysługuje mu roszczenie do spadkobiercy o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia.

Jak obliczyć zachowek?

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, ustalanie wysokości zachowku odbywa się według określonych zasad. Pierwszym krokiem jest określenie udziału w spadku, który przypadałby uprawnionemu przy dziedziczeniu ustawowym. Jeżeli uprawniony do zachowku jest niezdolny do pracy lub małoletni, wysokość zachowku wyniesie 2/3 wartości udziału spadkowego, a w pozostałych wypadkach połowę tego udziału.

Zakład pogrzebowy MPUK®

Zakład pogrzebowy MPUK® to miejsce, gdzie troska o każdy detal jest priorytetem, a usługi pogrzebowe świadczone są na najwyższym poziomie.

MPUK® dba o to, aby każdy pogrzeb odbywał się z poszanowaniem godności osób zmarłych, szanując jednocześnie indywidualne potrzeby i życzenia klientów. Zespół doświadczonych profesjonalistów zajmuje się nie tylko organizacją ceremonii, ale również dopełnieniem wszelkich formalności urzędowych i administracyjnych, odciążając tym samym rodziny w trudnym czasie żałoby. Dzięki naszemu zaangażowaniu i empatii mogą mieć Państwo pewność, że pożegnanie bliskiej osoby odbywa się w odpowiedni sposób.