Tel. 24h/7: 693 503 720

Transport zwłok. Wymogi i przepisy prawne

Transport zwłok

Śmierć bliskiej osoby to ogromna tragedia i strata dla całej rodziny. Wszyscy chcemy, by nasi bliscy byli pochowani godnie i według najwyższych możliwych standardów. Dlatego ważnym aspektem jest kwestia transportu zwłok w wyznaczone miejsce. Niekiedy chodzi o przewiezienie ciała z jednej miejscowości do drugiej, by członek naszej rodziny mógł spocząć w przygotowanym grobowcu. Zdarza się jednak, że w grę wchodzi transport zwłok z zagranicy, co wiąże się z niezbędnymi formalnościami. O jakich aspektach prawnych należy pamiętać?  

Wymagania i wnioski – o czym pamiętać?

Aby dokonać transportu zwłok, konieczne jest odpowiednie pozwolenie. Zazwyczaj wydaje je starosta właściwy ze względu na miejsce, w którym ma być dokonany pogrzeb. Możemy je uzyskać po złożeniu wniosku, zawierającego nasze podstawowe dane, wskazanie na jaki środek transportu się decydujemy oraz jakie jest miejsce docelowe. Niezbędny jest także dokument podający przyczynę zgonu i potwierdzający, że nie była to groźna choroba zakaźna. Sam transport organizowany jest przez wyspecjalizowaną firmę, która dysponuje odpowiednim pojazdem. Taki środek transportu powinien być oznakowany i posiadać specjalne ułożenie, w tym przegrodę oddzielającą zwłoki od kierowcy. Przepisy mówią także, że trumna powinna być mocno zabezpieczona przed przemieszczaniem się, a w pojeździe powinny znajdować się środki przeznaczone do dezynfekcji. Co ciekawe, wymogi takie obowiązują jedynie jeśli chodzi o trumny – urnę z prochami możemy przewozić w dowolny sposób, z zachowaniem odpowiedniego szacunku dla szczątków. 

Transport zwłok z innego kraju

Niekiedy zdarza się także, że umiera ktoś, kto przebywał poza granicami naszego kraju. W tej sytuacji obowiązują liczne normy prawne, takie jak Konwencja Wiedeńska, czy rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami oraz w sprawie pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich. Warto pamiętać, że jeśli decydujemy się na sprowadzenie zwłok do Polski, to po naszej stronie leży sfinansowanie całej operacji – w tym koszty dokumentacji i samego transportu. Aby sprowadzić szczątki do ojczyzny, niezbędne jest zaświadczenie od polskiego konsula oraz akceptacja władz miasta, do którego ma trafić ciało. W niektórych krajach wymagane są dodatkowe dokumenty i związane z nimi opłaty, umożliwiające przewiezienie zwłok. Na szczęście wszystkie formalności może wykonać wybrana przez nas firma pogrzebowa.