Tel. 24h/7: 693 503 720

Pogrzeb śp. Jana Lityńskiego

Jan Lityński

W dniu 10.03.2021 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. miało zaszczyt organizować ceremonię pogrzebową śp. Jana Lityńskiego – polityka i publicysty. Był działaczem opozycji demokratycznej w czasach PRL, uczestnikiem wydarzeń marcowych w 1968 r., członkiem Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR”, działaczem i doradcą władz NSZZ „Solidarność”, dysydentem i więźniem politycznym, w 1989 r. uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu oraz Posłem na Sejm oraz doradcą Prezydenta RP.

Uroczystość pogrzebowa Jana Lityńskiego odbyła się w Kościele Środowisk Twórczych przy pl. Teatralnym w Warszawie. Tragicznie zmarły polityk pochowany został na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. 

Pogrzeb Jan Litynski
Pogrzeb Jan Litynski 2
Pogrzeb Jan Litynski 3