Tel. 24h/7: 693 503 720

Najważniejsze elementy oprawy pogrzebowej

Oprawa pogrzebowa

Ceremonia pogrzebowa ma szczególny wymiar. Wydarzenie jest organizowane przez osoby pogrążone w ogromnym smutku, a często rozpaczy. Uroczystość służy upamiętnieniu zmarłej osoby. W tej ostatniej drodze towarzyszą nie tylko członkowie rodziny i bliscy, ale też współpracownicy, sąsiedzi czy po prostu członkowie tej samej społeczności. Odpowiednia oprawa uroczystości pozwala w godny sposób pożegnać zmarłego,a uczestnikom ceremonii ułatwia zmierzenie się z tym trudnym przeżyciem.

Czuwanie przy zmarłym

Modlitwa za duszę zmarłej osoby, czuwanie o świeckim charakterze, wystawienie księgi kondolencyjnej – to elementy przygotowania do pogrzebu, które są ważne dla bliskich i rodziny. Bez względu na ich charakter i formę (wyznaniową czy świecką), pozwalają w pewien sposób pożegnać się z ukochaną osobą, czasem ułatwiają pogodzenie się z niezwykle trudną sytuacją.

Oprawa muzyczna

Dźwięki organów towarzyszą niemal każdemu nabożeństwu w kościele katolickim. Instrument ten jest także obecny podczas ceremonii pogrzebowej. Jeszcze bardziej podniosły charakter zyskuje pogrzeb z udziałem orkiestry dętej. Wyjątkowo wzruszające są także dźwięki płynące ze skrzypiec lub trąbki. Melodia płynąca z tych instrumentów rozbrzmiewa zwykle podczas złożenia ciała do grobu. Śpiew lub odtworzenie ulubionego utworu zmarłej osoby nadają uroczystości jeszcze bardziej osobistego charakteru, choć często staje się najtrudniejszym momentem dla żałobników.

Stypa dla uczestników pogrzebu

W Polsce podczas pogrzebu zmarłego wspomina zwykle kapłan prowadzący uroczystość. Mowy pogrzebowe są wygłaszane raczej podczas ceremonii ostatniego pożegnania osobistości ze świata sztuki, nauki czy polityki. Okazją do przypomnienia sobie, jakim człowiekiem była zmarła osoba, wspominania wydarzeń z jego udziałem i dzielenia się wspólnymi przeżyciami, jest stypa. Organizując spotkanie żałobników, należy uwzględnić liczbę osób i zapewnić im komfortowy dojazd na miejsce. Trzeba pamiętać, że niektórzy z nich przybyli z bardzo odległych stron i nie będą w stanie poruszać się własnym środkiem transportu. Ponad wszystko, czas tuż po pogrzebie jest dla uczestników pogrzebu niezwykle emocjonalny, dlatego należy zadbać o wszystkie detale, aby zapewnić im wytchnienie po trudnych przeżyciach.