Tel. 24h/7: 693 503 720

Jakie dokumenty trzeba zabrać do zakładu pogrzebowego?

trumna zakładu pogrzebowego

Śmierć bliskiej osoby jest zawsze trudnym doświadczeniem, któremu towarzyszy wiele emocji. W tej ciężkiej chwili trzeba mieć na uwadze, że organizacja pogrzebu wymaga dostarczania odpowiednich dokumentów, bez których przygotowanie pochówku nie będzie możliwe. O dopełnieniu jakich formalności należy pamiętać w tym szczególnym czasie? Czym może zająć się zakład pogrzebowy? Przeczytaj!

Jakie dokumenty są wymagane do organizacji pogrzebu?

Osoby, które stają przed koniecznością pochowania bliskiego zmarłego, często nie mają głowy do wypełniania spraw formalnych. Tymczasem niedopilnowanie pewnych kwestii może utrudnić zorganizowanie ceremonii ostatniego pożegnania. Do najistotniejszych dokumentów niezbędnych do przygotowania pochówku należą: karta zgonu i akt zgonu.

Karta zgonu

To podstawowy dokument, na podstawie którego następnie jest sporządzany akt zgonu. Karta informująca o rozpoznaniu śmierci organizmu jest wystawiana przez lekarza lub przez szpital, w którym znajdowała się zmarła osoba. W sytuacji, kiedy zgon nastąpił w domu, należy wezwać lekarza rodzinnego. Można też skontaktować się z pogotowiem, które po przyjeździe i stwierdzeniu ustania czynności życiowych wystawi odpowiedni dokument. Prawidłowo wypełniona karta zgonu powinna składać się z dwóch części: pierwsza z nich jest niezbędna do rejestracji zgonu, natomiast druga jest przeznaczona dla administracji cmentarza.

Akt zgonu

Do formalności, których trzeba dopilnować, by zorganizować pogrzeb, należy również uzyskanie aktu zgonu. Jest on wydawany przez Urząd Stanu Cywilnego w miejscu, w którym nastąpiła śmierć. W celu jego otrzymania należy przedstawić urzędnikowi kartę zgonu oraz dowód osobisty należący do zmarłego. Na miejscu trzeba wypełnić krótki formularz. Po jego przekazaniu akt zgonu jest wydawany od ręki. Śmierć bliskiego należy zarejestrować najpóźniej w ciągu trzech dni od daty wystawienia karty zgonu.

Jakie dokumenty są niezbędne w zakładzie pogrzebowym?

Do najważniejszych dokumentów, o które zwykle prosi zakład pogrzebowy, należy karta i akt zgonu. Ponadto konieczne jest przedstawienie zaświadczenia o zatrudnieniu, do którego wystawienia jest zobowiązany pracodawca zmarłego. Jeśli bliski nie pracował, trzeba przygotować legitymację emeryta lub rencisty. Należy też pamiętać o zabraniu ze sobą dowodu osobistego.  Jeśli organizacja pogrzebu ma odbywać się poza parafią zmarłego, konieczne jest uzyskanie zgody na pogrzeb katolicki.

Wizyta i ustalenia w domu pogrzebowym

Kiedy dopełni się wszystkich formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego, można udać się do zakładu świadczącego usługi pogrzebowe. Nasza firma z Warszawy służy fachowym wsparciem i profesjonalnym doradztwem przy organizacji każdego rodzaju pochówku. W zakres oferty przygotowanej przez MPUK  wchodzi nie tylko odebranie ciała i jego transport czy zaprojektowanie i wydrukowanie klepsydr, ale także m.in. uzyskanie aktu zgonu w USC na indywidualne zlecenie klienta. Zdajemy sobie bowiem sprawę, że w tak bolesnym momencie każda czynność administracyjna może wiązać się z dodatkowym stresem.