Tel. 24h/7: 693 503 720

Jak zorganizować pogrzeb świecki?

świecki pogrzeb

Ceremonia pogrzebowa to szczególny sposób wyrażenia szacunku i wdzięczności wobec osoby zmarłej. Daje sposobność do pożegnania się z bliskim i oddania jej hołdu. Dlatego powinna być zgodna z wyznawanymi przez nią wartościami. Z reguły pochówek odbywa się w kościele parafialnym zmarłego, po czym następuje odprowadzenie ciała na cmentarz. Alternatywą dla uroczystości religijnych jest pochówek świecki. Taka ceremonia żałobna jest planowana zgodnie ze wskazówkami przekazanymi przez rodzinę, a także przy uwzględnieniu ostatniej woli osoby, która odeszła. Pogrzeb bez księdza to coraz częściej wybierana forma pożegnania osoby zmarłej. Odpowiednio zorganizowany i prowadzony przez doświadczonego Mistrza Ceremonii może mieć równie uroczysty charakter co pochówek w obrządku katolickim. Jak dokładnie wygląda organizacja pogrzebu świeckiego? Kim jest Mistrz Ceremonii i jaką pełni funkcję w trakcie ostatniego pożegnania? Odpowiedzi na te i inne pytania zawarliśmy w poniższym tekście, zapraszamy do lektury.

Na czym polega pochówek świecki?

Zgodnie z przyjętymi zasadami za pogrzeby świeckie uznawane są pochówki odbywające się bez symboli religijnych, które nie są odprawiane według obrządku Kościoła. Za ich organizację odpowiedzialni są Mistrzowie Ceremonii oraz krewni zmarłych, którzy decydują, w jaki sposób ma przebiegać ostatnie pożegnanie. Tego rodzaju ceremonie są alternatywą dla osób, które nie deklarują przynależności do żadnego kościoła czy wspólnoty wyznaniowej. To uroczystości o podniosłym charakterze, niezwykle eleganckie, przygotowane z dbałością o każdy detal.

Jak wygląda pogrzeb bez udziału księdza?

Pierwszym etapem jest znalezienie Mistrza Ceremonii, który zajmie się stworzeniem scenariusza całej uroczystości oraz przygotowaniem mowy pogrzebowej. Najlepiej skorzystać z usług osoby poleconej przez znajomych, bądź zarekomendowanej przez zakład usług pogrzebowych, zajmujący się organizacją pochówku zmarłego. Ostatnie pożegnanie w przypadku pogrzebu świeckiego, najczęściej odbywa się w domu pogrzebowym, nie w kościele. Służy do tego specjalnie przygotowana kaplica, która nie ma charakteru wyznaniowego. Sama uroczystość może mieć dowolny charakter, jednak jest pozbawiona księdza, Mszy Świętej i symboli religijnych. Jeśli taka jest wola rodziny, symbole religijne można zastąpić elementami o charakterze niereligijnym. Po zakończeniu uroczystości kondukt żałobny odprowadza trumnę z ciałem lub urnę z prochami na miejsce pochówku. Tam Mistrz Ceremonii może wygłosić jeszcze jedną, końcową mowę.

Kim jest Mistrz Świeckiej Ceremonii Pogrzebowej?

Mistrz Ceremonii to doświadczona i pełna empatii osoba świecka, która czuwa nad prawidłowym przebiegiem uroczystości. Ostatnie pożegnanie przebiega zgodnie z opracowanym przez Mistrza planem, m.in. to on zajmuje się wygłoszeniem mowy pogrzebowej, chociaż – jeśli taka jest wola rodziny – mogą wziąć w niej udział także bliscy, przyjaciele i współpracownicy, jeśli chcą podzielić się ze zgromadzonymi swoimi przemyśleniami czy wspomnieniami związanymi z życiem zmarłego. Mistrzowi Ceremonii można powierzyć nie tylko stworzenie scenariusza ceremonii, ale także wybór oprawy muzycznej i wizualnej itp. W czasie uroczystości wykonuje się gesty symboliczne, a z głośników mogą płynąć ulubione utwory zmarłego. Jest też czas na podziękowania rodziny w kaplicy, którą najczęściej dekoruje się kwiatami.

Czy zakład pogrzebowy pomoże w organizacji pogrzebu świeckiego?

Ponieważ pogrzeby świeckie spotykają się z coraz większym zainteresowaniem, wiele zakładów świadczących kompleksowe usługi pogrzebowe oferuje swoją pomoc w zorganizowaniu pochówku bez udziału księdza. Jeśli jest się zdecydowanym na ceremonię o charakterze niereligijnym, warto upewnić się, czy taka opcja znajduje się w ofercie wybranego domu pogrzebowego. Zakład pogrzebowy MPUK działający na terenie Warszawy ma wieloletnie doświadczenie w organizacji pogrzebów każdego rodzaju: świeckie i wyznaniowe, oraz w obrządku zgodnym z różnymi religiami.. Dlaczego warto nam zaufać?

  1. Dopełnimy wszelkich formalności i konsultujemy poszczególne etapy pogrzebu świeckiego z najbliższymi zmarłego.
  2. Pomagamy w kompleksowym przygotowaniu pogrzebu świeckiego, by odciążyć rodzinę zmarłego i stworzyć przestrzeń do spokojnego przeżywania żałoby. Z pełnym zaangażowaniem oraz w duchu empatii, tak koniecznej w tych trudnych chwilach,
  3. Kontaktujemy się z Mistrzem Ceremonii, który prowadzi pogrzeb świecki. Współpracujący z nami Mistrz Ceremonii Pogrzebowej to wyjątkowa i empatyczna osoba, która jest doskonałym duchowym przewodnikiem.

Mamy doświadczenie w planowaniu i organizacji pogrzebowych uroczystości świeckich. Serdecznie zapraszamy do kontaktu.