Tel. 24h/7: 693 503 720

Jak wyglądają cmentarze w różnych religiach?

cmentarze w różnych religiach

W każdej religii cmentarze to miejsca pochówku zmarłych i ich wiecznego spoczynku, otaczane specjalną czcią. Świadczą one bardzo silnie o kulturze i obyczajowości danej religii oraz grup społecznych, a rytuały, związane z odwiedzaniem zmarłych mówią więcej o konkretnej społeczności niż niejedna, etnograficzna rozprawa. W religii katolickiej na cmentarzach znaleźć można grobowce, wykonane z kamienia lub w formie usypanych kopców ziemi z krzyżami. Przynosi się na nie kwiaty i znicze, odmawia w spokoju modlitwę i wspomina zmarłych. Cmentarze te mają prosty układ, wytyczone alejki oraz kwartały. A jak miejsca wiecznego spoczynku wyglądają w innych religiach?

Jak wyglądają cmentarze w buddyzmie?

Chociaż buddyzm zakłada reinkarnację i odrodzenie się duszy w kolejnym wcieleniu, w krajach takich jak na przykład Korea Północna, istnieje bardzo silny kult przodków. Wyznawcy buddyzmu nie modlą się jednak za ich dusze, lecz dziękują im za obfite plony. O groby odpowiednio się dba, regularnie je porządkując, a w dniu odwiedzin zabiera się na nie owoce i suszone ryby. Wszystko po to, aby zmarli też mogli się posilić. Po krótkim rytualne rodzina sporządza dla siebie posiłek z tego, co przyniosła. Cmentarze zwykle są usytuowane na obrzeżach miast, blisko natury, aby zapewnić zmarłym spokój. W  miastach znajdują się wyłącznie małe cmentarze dla bohaterów wojennych.

Miejsca wiecznego spoczynku w islamie

W kolejnej, wielkiej światowej religii, czyli w islamie, na grobach nie stawia się świeczek, tylko kwiaty. W czasie odwiedzin zmarłych czyta się wybrane wersety z Koranu. Spokój zmarłym zapewnić mają dobre uczynki żywych, bliskich im osób. Cmentarze muzułmańskie to mizary. Sytuuje się je na niewielkich wzniesieniach, a mogiły układa w regularne rzędy zwane safami i obkłada polnymi kamieniami. Największy kamień powinien leżeć przy głowie zmarłego, najmniejszy u jego stóp. Na każdym grobie znajduje się także półkolisty kamień z wyżłobionym na górze półksiężycem oraz gwiazdami. Niżej umieszcza się napis w języku arabskim.

Jak wyglądają cmentarne tradycje judaistyczne?

Dość egzotyczne dla katolików nadal pozostają judaistyczne tradycje cmentarne, chociaż obie te religie miały ze sobą największą styczność. Przede wszystkim na cmentarzu żydowskim próżno szukać tradycyjnych grobów. Zamiast nich stoją macewy, czyli tablice kamienne, półokrągło zakończone, przypominające tablice przykazań, z wyrytymi po hebrajsku napisami. Zdarzają się także duże, okazałe grobowce; w nich spoczywają przede wszystkim rabini lub osoby wyjątkowo zasłużone dla żydowskiej społeczności. Na macewach umieszcza się nazwisko zmarłego, rok jego śmierci oraz zdanie: „Niech jego dusza będzie zawiązana w węzeł życia”. Macewy mają bogatą ornamentykę, w postaci na przykład lwów, natomiast na grobach kapłanów umieszcza się błogosławiące dłonie, a na grobach lewitów misę i dzban do obmyć rytualnych. Nie ma też kwiatów ani zniczy; na macewach kładzie się… kamyki. Pod nie zaś wsuwa się kartki z prośbami do Boga, czyli kwitłech. Pośrednikiem w ich przekazywaniu są właśnie zmarli. Nad grobami odmawia się Kadisz, wysławiający Boga oraz modlitwę El Male Rachamim, w której prosi się Jahwe, by otoczył zmarłego opieką. Na cmentarz żydowski mężczyźni mają wstęp jedynie w nakryciu głowy. Cmentarz to miejsce rytualnie nieczyste, dlatego wychodząc z niego, ręce symbolicznie obmywa się wodą. Dlatego też kirkuty umieszczano zazwyczaj za miastem.