Jak wygląda pochówek zmarłego na Covid?

Jak wygląda pochówek zmarłego na Covid?

Pochówek w czasie pandemii ma nieco inny wymiar niż dotychczas. Co zmieniło się w procedurach? Co zrobić, jeśli bliski umrze na COVID-19? Czy konieczna jest kremacja i zastosowanie szczególnych środków bezpieczeństwa? Przeczytaj, jakie wytyczne obowiązują zakład pogrzebowy.

Stwierdzenie zgonu w dobie pandemii

Gdy bliski umrze w szpitalu, to lekarz dyżurujący stwierdza jego zgon. Jeśli jednak odejdzie w domu, wtedy potwierdza to jeden ze specjalistów powołanych przez wojewodę. W przypadku śmierci osoby, która przebywała w izolacji lub na kwarantannie, trzeba zadzwonić pod numer 112. Ktoś z rodziny, przyjaciół czy upoważniony zakład pogrzebowy mają 3 dni na zgłoszenie zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym ze względu na miejsce śmierci. Podaje się tam:

  • imię i nazwisko osoby zmarłej,

  • nazwisko rodowe matki,

  • imię i nazwisko rodowe współmałżonka,

  • datę i miejsce zawarcia związku małżeńskiego.

Choć jest to prosta formalność, weź pod uwagę, że z powodu pandemii być może będziesz musiał wcześniej umówić wizytę z urzędnikiem, by załatwić tę kwestię.

Czy można pożegnać się ze zmarłym?

Mimo iż nie ma rozporządzenia, które wprost zabrania okazywania zmarłego rodzinie, ze względów sanitarnych szpitale tego nie praktykują. To, że bliscy nie mogą pożegnać się z daną osobą, jest dla nich bardzo trudną i przykrą sytuacją.

Dodatkowo ciało zakażonego koronawirusem jest specjalnie przygotowywane do pochówku. Zwłoki są dezynfekowane płynem odkażającym i raczej nie zaleca się ich mycia czy ubierania. Umieszczane są w ochronnym, szczelnym worku, wraz z ubraniem lub okryciem szpitalnym. Ciało może zostać poddane kremacji. Wtedy worek ze zwłokami umieszcza się w kolejnym, a powierzchnia każdego z nich musi zostać zdezynfekowana. Tymi czynnościami zajmują się specjalnie przeszkolone osoby. W przypadku tradycyjnego pochówku, ciała zmarłych na COVID-19 oddawane są rodzinom w zamkniętych, odkażonych trumnach

Jak wygląda pogrzeb osoby chorej na COVID-19?

W obecnej sytuacji często zdarza się, że termin pogrzebu jest odkładany aż do ukończenia kwarantanny przez bliskich osoby zmarłej. Pochówek odbywa się po dokonaniu formalności związanych z uroczystościami pogrzebowymi. Najczęściej pomaga w tym zakład taki jak nasz. Zajmujemy się odbiorem aktu zgonu z urzędu, wykupieniem miejsca na pochówek w zarządzie cmentarza czy wypełnieniem wniosku o zasiłek pogrzebowy. Przygotujemy klepsydrę, doradzimy w kwestii wyboru trumny lub urny oraz kwiatów – wieńca czy wiązanki. Możemy także przeprowadzić rozmowę z duchownym.

Podczas ceremonii ostatniego pożegnania obowiązuje określony limit osób w kościele oraz konieczność zachowania dystansu. Odległości trzeba też przestrzegać na cmentarzu. Obligatoryjne są maseczki.

Skorzystaj z pomocy zakładu pogrzebowego

Jeśli z obawy przed COVID-19 lub innych względów nie chcesz podjąć się samodzielnej organizacji pochówku na terenie Woli, Mokotowa, Pragi, Ochoty czy Targówka lub innej dzielnicy Warszawy, możesz skorzystać z naszych kompleksowych usług pogrzebowych i kamieniarskich, które od ponad 75 lat świadczymy na terenie całej Warszawy i okolic.