Tel. 24h/7: 693 503 720

Gdzie są pieniądze ze spadku?

Testament

Śmierć bliskiej osoby często następuje niespodziewanie. Po zorganizowaniu pochówku przez profesjonalny zakład pogrzebowy, taki jak MPUK z Warszawy z biurami działającymi w Śródmieściu, na Mokotowie i na Bielanach, często okazuje się, że członkowie rodziny nie wiedzą nic na temat posiadanych przez zmarłego kont i rachunków bankowych. Jeśli jesteś w takiej sytuacji, możesz skorzystać z opcji pozyskania stosownych informacji od instytucji finansowych. Wystarczy, że załatwisz kilka niezbędnych formalności. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jak to wygląda w praktyce.

Jak uzyskać informacje o kontach bankowych zmarłego?

W lipcu 2016 roku weszły w życie nowe przepisy prawne, na podstawie których jako członek rodziny osoby zmarłej, będąc równocześnie jedynym ze spadkobierców możesz podjąć wszelkie kroki na drodze do ustalenia liczby oraz rodzaju prowadzonych na rzecz nieżyjącego krewnego rachunków bankowych. W tym celu trzeba złożyć przygotowany zgodnie z określonymi wytycznymi wniosek do oddziału dowolnego banku lub SKOK-u. Przed uzyskaniem dostępu do konkretnych informacji musisz jeszcze udowodnić przed pracownikami danej instytucji swoją przynależność do grona osób mających prawo do dziedziczenia majątku po zmarłym. Zwykle do tego celu wykorzystuje się:

  • prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku;
  • notarialny akt dziedziczenia.

Po uiszczeniu opłaty w wysokości około 30 zł bank w ramach realizowanej na rzecz klienta usługi przesyła zapytanie do elektronicznego systemu odpowiedzialnego za nawiązanie kontaktu z innymi placówkami finansowymi w celu pozyskania od nich stosownych danych. Cała procedura pobierania informacji trwa około 3 dni robocze.

Informacje o kontach bankowych a dane o ich saldach oraz ewentualnych kredytach

Należy jednak zauważyć, że na podstawie przesłanej przez bank dokumentacji nie będziesz mógł określić faktycznej sytuacji finansowej zmarłego. Nie dowiesz się np. czy za zgromadzone na rachunkach zmarłego środki pieniężne będziesz mógł zapłacić za usługi pogrzebowe. Informacje o saldach kont nieżyjących osób są udostępniane ich rodzinom tylko w placówkach, w których zostały założone. To oznacza, że nie obędzie się bez osobistej wizyty w konkretnym oddziale banku lub w siedzibie danego SKOK-u.

Podejrzewasz, że zmarły miał długi, których nie zdążył spłacić? Niestety, o tym fakcie także nie zostaniesz poinformowany przy okazji pozyskiwania danych o jego kontach. Podobnie zresztą jak o kwotach pieniędzy zgromadzonych na funduszach inwestycyjnych albo rachunkach w biurach maklerskich. Tego typu danych musisz poszukać na własną rękę, najlepiej w tym celu kontaktując się z Biurem Informacji Kredytowej (w przypadku kredytów) lub z pracownikami określonej instytucji finansowej (np. bank).

Centralna informacja o rachunkach – system niedoskonały, ale pomocny

Portal ten (https://www.centralnainformacja.pl/) umożliwia pozyskanie danych przez spadkobierców o kontach osób zmarłych, pozwala na eliminację problemu tzw. “uśpionych rachunków”. Skorzystaj z niej, a dowiesz się, gdzie spadkodawca ulokował swoje oszczędności. System ten jednak nie pozwala na określenie pełnego obrazu sytuacji finansowej krewnego przed śmiercią. Niestety, tego typu danych musisz szukać w innych źródłach, czyli tak jak wspomnieliśmy wyżej najlepiej w oddziale konkretnego banku.