Tel. 24h/7: 693 503 720

Gdzie można pochować urnę? Kolumbaria i nie tylko

Chowanie urny, kolumbaria

Po spopieleniu ciała, prochy osoby zmarłej są umieszczane w urnie opisywanej imieniem oraz nazwiskiem. Urna musi zostać pochowana w godny sposób, w przeznaczonym do tego miejscu. Ceremonia ta jest nazywana pogrzebem urnowym. Wyjaśniamy, gdzie mogą zostać złożone prochy zmarłego.

Pogrzeb z kremacją a obowiązujące prawo

Artykuł 12. o cmentarzach i chowaniu zmarłych stanowi, że zwłoki mogą być pochowane przez złożenie w grobach (ziemnych i murowanych) lub katakumbach i zatopione w morzu. Natomiast szczątki pochodzące ze spopielenia zwłok, mogą być przechowywane również w kolumbariach. Co ważne, groby i kolumbaria przeznaczone na składanie zwłok i szczątków ludzkich mogą znajdować się wyłącznie na cmentarzach. Oznacza to, że prochy nie mogą być przechowywane w mieszkaniach, zabronione jest także rozsypywanie prochów poza cmentarzem.

W jaki sposób może zostać pochowana urna?

Firmy zajmujące się usługami pogrzebowymi mają w ofercie eleganckie urny wykonane z kamienia, metalu, ceramiki, drewna lub mieszanych materiałów. Zgodnie z literą prawa, urnę można pochować w kolumbarium, grobie murowanym lub ziemnym, a także grobowcu rodzinnym.
Kolumbarium to nazwa budowli ze specjalnymi niszami, w których umieszczane są urny. Podczas pogrzebu w specjalnym otworze umieszcza się urnę, po czym jest on zamurowywany. Na zewnętrznej części zamurowanej niszy umieszcza się tabliczkę z imieniem i nazwiskiem osoby zmarłej. Urna może zostać złożona również w grobie ziemnym lub murowanym (którego boczne ściany są murowane do poziomu gruntu). Ich minimalne wymiary określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków. Pojedynczy grób, w którym ma zostać złożona urna, musi mieć minimum 50 cm długości, 50 cm szerokości oraz 70 cm głębokości. Dopuszczalne jest także umieszczanie urny w grobach murowanych wielournowych. Jak już napisaliśmy, urnę można złożyć również w grobowcu rodzinnym, który jest miejscem pochówku kilku członków rodziny. W nim składane są przynajmniej dwie trumny lub urny.