Tel. 24h/7: 693 503 720

Formalności związane z organizacją pogrzebu

organizacja pogrzebu

Śmierć bliskiej osoby to bolesne doświadczenie, któremu towarzyszy wiele emocji. By godnie pochować zmarłego, trzeba dopełnić wielu formalności. Nie każdy wie, jak postępować w takiej chwili oraz od czego zacząć. Niepokój wzmaga dodatkowo fakt, że na załatwienie wszystkich spraw związanych z pochówkiem ma się zaledwie kilka dni. Tym istotniejszy wydaje się więc wybór odpowiedniego zakładu pogrzebowego, który może wyręczyć żałobników w przeprowadzeniu różnych czynności. Jak wygląda i ile trwa organizacja pogrzebu? Poniżej prezentujemy krótki poradnik opisujący najważniejsze kwestie związane z przygotowaniem pochówku. Sprawdź, co warto wiedzieć.

Zgon bliskiego – od czego zacząć?

Podstawowym dokumentem niezbędnym do pochowania bliskiego jest karta zgonu. Jest ona wystawiana przez lekarza. Poza danymi osoby zmarłej musi zawierać również miejsce oraz przyczynę zgonu. Jeśli śmierć nastąpiła w szpitalu, formularz jest wypełniany przez personel medyczny. Mając go już w ręku, można udać się do Urzędu Stanu Cywilnego, by dopełnić dalsze formalności związane z pogrzebem. Do placówki mogą zgłosić się najbliżsi krewni zmarłego – małżonek, dzieci. Może to być także dalsza rodzina lub osoby, które zamieszkiwały ze zmarłym i były świadkiem jego śmierci. Akt zgonu jest sporządzany w trzech egzemplarzach. W razie potrzeby można uzyskać dodatkowe odpisy.

Do kogo zgłosić się po pomoc w organizacji pogrzebu?

By ustalić najważniejsze kwestie dotyczące pochówku, należy znaleźć odpowiedni zakład pogrzebowy z którym będzie może uzgodnić wszelkie szczegóły ostatniego pożegnania.

Profesjonalny zakład najczęściej oferuje takie usługi jak:

 • odbiór ciała ze wskazanego miejsca i jego transport do domu pogrzebowego (lub chłodni),
 • przygotowanie zmarłego do uroczystości pogrzebowej,
 • organizację tradycyjnego pochówku, w zakres której wchodzi m.in. dopełnienie formalności cmentarnych czy przygotowanie karawanu,
 • organizację kremacji i pochówku urnowego, np. transport ciała na miejsce spopielenia, transport urny na cmentarz oraz załatwienie formalności cmentarnych,
 • sprzedaż funeraliów, czyli trumien, urn oraz krzyży,
 • wynajem kaplicy przedpogrzebowej (włącznie z wystawieniem ciała zmarłego), gdzie można symbolicznie pożegnać się z bliskim, odprawić różaniec,
 • przygotowanie wiązanek i wieńców kwiatowych,
 • zamówienie nekrologów,
 • przygotowanie klepsydr i ich rozwieszenie we wskazanych miejscach,
 • organizację oprawy muzycznej, np. wynajem trębacza lub skrzypka.

Coraz więcej firm decyduje się również przejąć załatwianie spraw urzędowych i innych związanych z organizacją pochówku. Chodzi tu m.in. o złożenie wniosku o wypłatę zasiłku pogrzebowego z ZUS-u czy też procedurę u proboszcza parafii, organisty i zarządcy cmentarza. W tym celu bliscy zmarłego muszą podpisać tylko stosowne upoważnienie.

A jakie dokumenty należy przedstawić w zakładzie pogrzebowym? Potrzebne będą:

 • akt zgonu
 • legitymacja ZUS albo ostatni odcinek renty lub emerytury zmarłego
 • zaświadczenie o opłacaniu składek ZUS – w przypadku osoby prowadzącej działalność, lub zaświadczenie o opłacaniu składek od pracodawcy
 • własny dowód tożsamości
 • dokument potwierdzający pokrewieństwo lub powinowactwo ze zmarłym
 • jeżeli okoliczności śmierci wymagały pracy policji i prokuratury niezbędna jest pisemna zgoda tych organów na dokonanie pochówku
 • pisemna zgoda proboszcza, jeśli pogrzeb ma się odbyć w innej parafii niż ta, do której należał zmarły.

Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy?

Osobie, która pokryła koszty pochówku, przysługuje zasiłek pogrzebowy. Jest on wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wojskowe Biuro Emerytalne lub Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W celu jego uzyskania należy przedstawić w urzędzie odpis aktu zgonu, dokument potwierdzający pokrewieństwo ze zmarłym oraz rachunki wystawione za pogrzeb.

Co jeszcze trzeba zrobić po śmierci bliskiego?

Wraz ze śmiercią następuje przekazanie spadku spadkobiercom ustawowym lub testamentowym. Po pogrzebie można przeprowadzić sądowe postępowanie spadkowe lub sporządzić u notariusza poświadczenie dziedziczenia. Ponieważ w skład spadku wchodzą także długi, osoby, które go dziedziczą, mają prawo do jego odrzucenia. Mogą również zdecydować się na przyjęcie spadku wraz z dobrodziejstwem inwentarza. W takiej sytuacji będą odpowiadać za długi tylko do wartości otrzymanego majątku.

Profesjonalne wsparcie w organizacji pochówku

Dobry zakład pogrzebowy jest w stanie zdjąć ciężar z barków rodziny pogrążonej w żalu i smutku. To bardzo istotny aspekt, gdyż w momencie tak stresującym i pełnym emocji trudno zapanować nad wszystkim. Firma wspiera rodzinę i bliskich, jest w stanie doradzić i odciążyć od kompleksowej organizacji pogrzebu. W grę wchodzi cała procedura, czyli odebranie zwłok z kostnicy, transport, pochówek, załatwienie formalności, także pod względem zasiłku pogrzebowego.

Warto nadmienić, że sama forma ceremonii musi być koniecznie uzgodniona od A do Z z rodziną i bliskimi zmarłego. To oni muszą podjąć ostateczną decyzję, w jakiej formie zostanie odprawiona ceremonia i jaki zostanie wybrany rodzaj pochówku. Pracownik zakładu pogrzebowego musi więc być w stanie doradzić odpowiednie usługi, a także wczuć się w emocje rodziny. Ważny jest nie tylko profesjonalizm, ale i takt.

Niezbędna wysoka jakość usług

Ostatnie pożegnanie, złożenie trumny czy urny to przykry moment dla rodziny zmarłego. W tej trudnej chwili zrozumienie pracowników firmy pogrzebowej jest kluczowe. Ciężko zmierzyć się ze stratą bliskich, więc ostatnie pożegnanie jest niezwykle smutne. Zakład Pogrzebowy MPUK z Warszawy okaże Państwu w tych niełatwych doświadczeniach wsparcie, pomoc, ale i wielki szacunek.