Słownik

słów związanych z organizacją pogrzebu

Kwota, która przysługuje w razie śmierci osobie ubezpieczonej. Zasiłek przysługuje osobie lub instytucji, która pokryła koszty pogrzebu. Wszelkie formalności związane ze zwrotem zasiłku pogrzebowego może załatwić firma pogrzebowa. W ramach zasiłku całość kosztów pogrzebowych można zrealizować bezgotówkowo. Zasiłek zastaje przelany na konto zakładu pogrzebowego, a po potrąceniu należności, pozostała kwota wypłacana jest osobie lub instytucji organizującej pogrzeb.

Od 1 marca 2011 roku zasiłek pogrzebowy jest zryczałtowany, a jego kwota wynosi 4000 zł.

Dokument wyrabiany w Urzędzie Stanu Cywilnego na podstawie karty zgonu, dowodu osobistego zmarłego oraz metryki w przypadku małoletniego. Akt zgonu wyrabia się w miejscu zdarzenia śmierci, niezależnie od miejsca zamieszkania, we właściwym miejscowo Urzędzie Stanu Cywilnego. Urząd bezpłatnie wystawia bezpłatnie 2 egzemplarze aktu zgonu (na potrzeby organizacji pogrzebu oraz ZUS), każdy następny jest płatny.

Przy tradycyjnym pochówku potrzebne będą 2 akty zgonu, natomiast przy kremacji niezbędne są 3 akty zgonu.

Nocna Opieka Lekarska- szczegółowe informacje można uzyskać w każdej przychodni i zakładach pogrzebowych.

Dokument stwierdzający zgon, który niezbędny jest do zlecenia eksportacji ciała i przygotowania do pogrzebu przez zakład pogrzebowy. Na jej podstawie wydawany jest akt zgonu. KZ jest wydawana w jednym egzemplarzu; składa się z części przeznaczonej do zarejestrowania zgonu i części dla cmentarza.

Z języka łacińskiego consolatio oznacza ulgę, pocieszenie. W naszej kulturze mianem tym nazywa się rodzinne spotkanie po pogrzebie, najczęściej połączone z posiłkiem (stypa). Zwyczaj ten łączy się z polską gościnnością, ponieważ zazwyczaj jest formą podziękowania rodzinie i znajomym za przybycie i okazanie czci zmarłemu.

Samochód pogrzebowy przeznaczony do przewożenia osób zmarłych. Aby móc przewozić szczątki ludzkie, pojazd taki musi spełniać narzucone przez prawodawców wymogi techniczne i sanitarne.

Tutaj zobaczysz Karawany w ofercie MPUK Sp. z o.o.

Klasyczny rodzaj stroika pogrzebowego, zazwyczaj umieszczany na przedniej części trumny. Wykonany z różnego rodzaju kwiatów i zielonego przybrania, w różnych rozmiarach.

Tutaj zobaczysz stroiki na trumnę w ofercie MPUK Sp. z o.o.

Czarny materiał żałobny. Okrywa się nim trumnę, ale także wykonuje się z niego czarne wstążeczki (kotyliony) przyczepiane do ubrań żałobników, będące symbolem żałoby.

Zabieg, którego celem jest zabezpieczenie ciała osoby zmarłej przed dalszym rozkładem oraz usunięcie wszelkich zmian pośmiertnych. Dzięki tanatopraksji przywrócony zostaje naturalny wygląd zmarłego, ponadto likwidowane są bakterie gnilne, niebezpieczne dla żałobników.  

Przeprowadzona balsamacja pozwala, aby ciało zostało wystawione na widok w temperaturze pokojowej w otwartej trumnie, mogło być przewożone na większe odległości oraz mogło być dłużej przechowywane w chłodni.

Zabieg obejmujący wszystkie podstawowe czynności związane z przygotowaniem osoby zmarłej do pochówku: zamykanie oczu i ust, mycie ciała, higiena paznokci, zakładanie opatrunków, zabezpieczenie przed wyciekami płynów fizjologicznych (blokada/tamponowanie), ubranie.

Zabieg obejmujący wszystkie estetyczne czynności dokonywane przy osobie zmarłej, które mają na celu skorygowanie lub zatuszowanie zewnętrznych zmian pośmiertnych na odkrytych częściach ciała. Najczęściej zabieg polega na zamaskowaniu przebarwień i zasinień, ale także na wykonaniu makijażu, manicure czy usług fryzjerskich.

Zabieg mający na celu przywrócenie naturalnego (pierwotnego) wyglądu osoby zmarłej poprzez odtworzenie rysów twarzy i kształtu ciała. Tanatoplastyka najczęściej stosowana jest w przypadku ubytków i oszpeceń ciała lub twarzy powstałych w wyniku gwałtownej śmierci (wypadki komunikacyjne, zabójstwo, samobójstwo), zmian chorobowych (różnego rodzaju oszpecenia, narośle).

Antaby to inaczej stałe lub ruchome uchwyty, umieszczane na drzwiach (tu często służące jako kołatka), skrzyniach, kufrach. W branży funeralnej jednak antabami określa się najczęściej uchwyty służące do unoszenia i przenoszenia trumien.

Polega na wydobyciu zwłok z dotychczasowego miejsca pochówku. Ekshumacji dokonuje się tylko w wyjątkowych przypadkach: w celu przeniesienia zwłok w inne miejsce lub wykonania dodatkowych oględzin sądowo-lekarskich. W tym drugim przypadku decyzja o ekshumacji  może być spowodowana ujawnieniem nowych istotnych faktów dotyczących śmierci (np. wskazujących, że mogła być ona wynikiem przestępstwa). Wydobycie zwłok może zostać przeprowadzone tylko w określonych okolicznościach, w zgodzie z przepisami prawnymi, na zlecenie sądu, prokuratury, władz sanitarno-epidemologicznych.

Kremacja to rytuał pogrzebowy, polegający na spaleniu ciała osoby zmarłej. Prochy przechowywane są w specjalnych urnach. Co ważne, kremacja całkowicie uniemożliwia wykonanie późniejszych badań sądowo-lekarskich czy kryminalistycznych – dlatego powinny zostać one przeprowadzone przed spopieleniem zwłok.

Jedna z form grobowców, charakterystyczna dla czasów rzymskich i wczesnochrześcijańskich, dziś występująca w pobliżu krematoriów. Zazwyczaj ma kształt prostopadłościanu, posiada nisze podzielone na piętrowe rzędy. W kolumbarium przechowywane są urny z prochami zmarłych.

Cmentarz znajdujący się po ziemią, najczęściej w postaci systemu nieregularnych korytarzy. Komory i korytarze w celach cmentarnych wykorzystywane były w czasach starożytnych do początku IV wieku. Do dziś katakumby zachowane w dobrym stanie można podziwiać m.in. w Paryżu (Francja), Londynie (Wielka Brytania), Znojmo (Czechy), Rzymie i Neapolu (Włochy).

Donacja zwłok to inaczej oddanie po śmierci ciała, najczęściej do wykorzystania w celach naukowych.

Więcej o donacji zwłok można przeczytać w artykule w naszym Poradniku:

Donacja zwłok - co zrobić, aby przekazać zwłoki na cele naukowe?

Dewocjonaliami nazywamy drobne przedmioty kultu religijnego, często wykorzystywane również w czasie pogrzebów w obrządku katolickim (np. różaniec, obrazek święty, medalik).

Naczynie kultu religijnego, służące do przechowywania relikwii – doczesnych szczątków świętych lub przedmiotów o szczególnym znaczeniu. Relikwiarze najczęściej wykonywane są z metali szlachetnych, bogato zdobione i dekorowane.

22 836 16 69
22 836 69 16
608 053 943
Telefon całodobowy
195 88